De eerste resultaten uit de enquête!

De enquête is gesloten, meer dan 250 mensen hebben deelgenomen, waarvoor hartelijk dank. We zagen een redelijk goede spreiding van de deelnemers, zowel van padel spelers als tennissers en mensen met verschillende duur van lidmaatschap. Een zorgelijk punt is nog wel de beperkte bijdrage van deelnemers onder de 30 jaar. 

Lees meer

TV De IJpelaar ontvangt ROPARUN Team #289 (2)

In de vorige nieuwsbrief hun komst al aangekondigd, en nu ook echt volbracht: Team 289 van het bedrijf Royal Haskoning DHV heeft de Roparun volbracht, mede omdat het mogelijk was om de teamwissel en korte overnachting door te brengen in ons clubhuis. 

 roparun289_2.jpg

Lees meer

Inschrijving Ons IJgelaar Zomer 2022 geopend!

Ook deze zomer gaan we traditioneel weer onze interne competitie “Ons IJgelaar” (van ons eigen…), voor alle 17+ leden organiseren. Zowel tennis als padel en zomer-challenge leden zijn uiteraard ook van harte welkom om mee te doen! De start is gepland op maandag 27 juni (dat is de maandag ná ons open toernooi). We eindigen dit keer met een gezellige middag met afsluitende BBQ voor deelnemers op zondag 28 augustus!

Lees meer

Voorjaarscompetitie Tennis: de kampioenen

Dit voorjaar van 2022 hebben we met goed weer veel plezier kunnen beleven in de voorjaarscompetitie tennis. De teams op vrijdag hebben nog één wedstrijd te gaan maar van de zaterdag en zondag zijn er al winnaars bekend!! In totaal hebben gespeeld 10 teams op vrijdag, 16 teams op zaterdag, 7 jeugdteams en 3 groepen rood/oranje op zondag. Allemaal enthousiaste spelers die weer ervaring hebben opgedaan met het wedstrijdelement bij tennis. Namens het bestuur van TV De IJpelaar en de competitieleiders feliciteren we bij deze de teams die poulewinnaar zijn geworden.

Lees meer

Bestuur gaat “de hei op”

Begin april is het bestuur voor de eerste keer bijeengekomen voor een zogenaamde “hei sessie”. Het doel van deze sessies is richting te geven aan een langetermijnplanning voor onze club. De stichting MOOIWERK heeft veel ervaring in het begeleiden van deze sessies en stond ook ons ten dienste.

In de eerste sessie heeft het bestuur zich gericht op de identiteit van de club. ‘Wat voor soort club zijn we eigenlijk? En waar zijn we goed in?’ zijn vragen geweest waar we over gesproken hebben. We hebben ook naar de toekomst gekeken met vragen als: ‘Wat zijn de trends en verwachtingen ten aanzien van het verenigingsleven? En wat zijn ontwikkelingen van padel in de regio?

Lees meer

Rookvrije Generatie - m.i.v. 01-01-2023

Zoals tijdens de ALV besproken zullen we in 2022 toewerken naar een vereniging waarbij het roken op ons terrein wordt ontmoedigd. Gisteren is de eerste echte stap gezet: op verschillende plekken op ons terrein zijn deze bordjes opgehangen. Op weg naar een rookvrij sportterrein!

Competitie teams & gebruik bar, keuken en paviljoen 2022

Op 29 maart was er een zoom meeting voor alle competitieteams waarin het gebruik van de keuken werd toegelicht en was er ruimte voor vragen en suggesties. Dertien teams van de 41 hebben hieraan deelgenomen, waarvoor dank.

Deze communicatie heeft tot doel duidelijk te willen zijn over de mogelijkheden van het gebruik van keuken en paviljoen en richting te geven aan de verantwoordelijkheid die we hebben voor de zorg voor de keuken, paviljoen en de mensen die bardienst doen.

Lees meer

CORONA UPDATE: Nederland weer open!

Vanaf vandaag gaat Nederland weer open. Daar hebben we allemaal naar uit gekeken. Al bijna 2 jaar beheerst het coronavirus en de maatregelen om het virus te bestrijden ons dagelijks leven. Maar nu gaat het de goede kant op. Het aantal coronabesmettingen is nog wel hoog, maar de druk op de zorg neemt af. Daarom heeft het kabinet vorige week besloten dat bijna alle coronamaatregelen vanaf 25 februari vervallen. Dat betekent dat we vol vertrouwen uitkijken naar de start van het nieuwe tennis- en padelseizoen. De competities en toernooien kunnen van start, met de beleving en gezelligheid zoals we die graag zien op onze verenigingen en op tennis- en padellocaties.

Bron: https://corona.knltb.nl/

Lees meer

Rabo ClubSupport 2021: € 467,89

Iedereen verdient een club. Het is als een tweede thuis. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Daarom versterken wij clubs met kennis, netwerk en geld. Als Rabobanklid kon je stemmen op welke clubs we een steuntje in de rug geven. Dat is goed voor de club & geweldig voor de buurt. Van 1 tot en met 14 november zijn de finale uitreikingen geweest.

Lees meer

Wifi: gastnetwerk op Tennispark De IJpelaar

De afgelopen maanden zijn er enkele aanpassingen aangebracht in het internet-netwerk op ons tennispark. Inmiddels zijn alle bedrijfsvoeringssystemen (Kassa, afhangbord etc.) bekabeld aangesloten. De oude wifinetwerken (ijpelaar 2 / ijpelaar_2) zijn afgesloten. Voor bezoekers is nu het netwerk "Gast_Tennisvereniging" beschikbaar.

Lees meer
Jubileumboek

Jubileumfeest 40-jarig bestaan TVIJ: De foto's

Op zaterdag 11 september 2021 mochten we eindelijk ons 40 jarig jubileum en de officiële opening van onze padelbanen vieren. Op de oorspronkelijke datum van 13 juni 2020 was dit vanwege de coronapandemie niet mogelijk. Hoewel de weergoden ons niet erg goed gezind waren, kijken we terug op een geslaagde dag.

Lees meer