Nieuws

Registratieplicht horeca!

Vanaf 10 augustus zijn nieuwe maatregelen van kracht voor alle eet- en drinkgelegenheden, dus ook voor de horeca op (buiten)sportaccommodaties. Deze verplichting is vastgelegd in de “Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 10 augustus 2020”.

Lees meer
Toon al het nieuws

Baanstatus

Agenda

18
aug

50 Plus Tossmiddag

13:30 – 16:00
20
aug

Padel inloop-/tossavond

19:00 – 22:30
20
aug

TOSS-avond

19:00 – 22:45
25
aug

50 Plus Tossmiddag

13:30 – 16:00
27
aug

Padel inloop-/tossavond

19:00 – 22:30
Toon volledige agenda

Over TV De IJpelaar

Na een door de coronacrisis veroorzaakt uitstel van zo’n 4 maanden, vond op maandagavond 13 juli dan toch eindelijk de Algemene Ledenvergadering plaats. Op een goed gevuld terras met ruim 40 aanwezige leden kwamen diverse onderwerpen ter sprake.

Zo hebben de penningmeesters van de vereniging en de stichting de aanwezigen bijgepraat over de begroting en de actuele financiële situatie. Ondanks enkele aan corona gerelateerde tegenvallers, kan zeker gesteld worden dat zowel de vereniging als de stichting er financieel goed gezond voor staan.

Deze ALV betekende tevens het laatste wapenfeit van Wim Franck als voorzitter van onze vereniging. Na vele jaren trouwe dienst heeft Wim de voorzittershamer overgedragen aan Willem Schoonebeek, wiens verkiezing met applaus werd ontvangen. Ook Sjef Biermann zwaaide na vele jaren af als bestuurslid. Beide heren werden met lovende woorden toegesproken door bestuurslid Michel Brouwer en getrakteerd op een heerlijke fles wijn en een mooie bos bloemen. De plek van Sjef in het bestuur wordt overgenomen door Sabine Goverde, die eveneens met instemming van eenieder werd gekozen. Wij bedanken Wim en Sjef nogmaals voor hun enorme inzet en wensen Willem en Sabine veel succes in hun bestuursfunctie!

 Na de pauze werden enkele voorstellen in stemming gebracht en werden deze – na enkele vragen, opmerkingen en opbouwend kritische kanttekeningen – akkoord bevonden door overgrote meerderheid van de aanwezigen. Zo werd besloten dat met ingang van 1 januari 2021 leden in de leeftijd van 71 tot 75 jaar vanaf 2021 worden verplicht 1 bardienst per kalenderjaar te verrichten (dan wel deze af te kopen), hetgeen een verruiming van de openingstijden van onze bar mogelijk maakt. Betreffende de aanwezigheid van honden op het park is besloten dat deze niet binnen het paviljoen mogen komen. De regel dat ze op het park aangelijnd moeten zijn blijft van kracht. Daarnaast zal de vereniging met instemming van de leden een ontmoedigingsbeleid gaan voeren op het gebied van roken binnen de poorten van de vereniging. Over de nadere invulling hiervan zal nog worden gecommuniceerd. Hetzelfde geldt voor wat betreft de alternatieve activiteiten ter vervanging van de bardienst. Een werkgroep zal in het najaar gaan kijken naar de mogelijkheden om het afkopen van de bardienst te verminderen, door leden bijvoorbeeld de mogelijkheid te bieden andere functionele taken te verrichten, waarbij gedacht kan worden aan zaken zoals een grote schoonmaak in het clubhuis en het onderhoud van het park. Heb je interesse om hierover mee te denken? Meld je dan aan via secretaris@tvdeijpelaar.nl. Het bestuur gaat graag in gesprek met de leden. Als je suggesties hebt voor de actualisatie van het beleidsplan of het huishoudelijk reglement, dan kunnen deze ook via secretaris@tvdeijpelaar.nl ingebracht worden. Het verslag van de ALV zal binnenkort te vinden zijn op de website. Wij bedanken alle aanwezige leden voor hun inbreng tijdens de ALV en wensen alle leden een fijne zomer toe!

Sportieve groet,
Het Bestuur van TV De IJpelaar

Meer over de club