Lid worden?

Lidmaatschap geldt van 1 januari t/m 31 december en wordt automatisch verlengd. Wel kunt u op elk moment gedurende het jaar lid worden, dat is dan voor het resterende deel van het jaar. Ook dan wordt uw lidmaatschap per 1 januari automatisch met een jaar verlengd. Kort nadat u zich aanmeldt krijgt u al een tijdelijke pas en kunt u de banen gebruiken.
Lid worden voor alleen een zomerseizoen of winterseizoen voor een gereduceerde contributie is niet mogelijk. Reden is dat we leden die het hele jaar lid zijn maximaal de mogelijkheid willen bieden gebruik te maken van de banen. Met dat ledental naderen we het aantal dat het bestuur maximaal wil toelaten.

Ledenpassen

De nieuwe ledenpassen 2017 komen in de maand maart beschikbaar. Deze passen zijn ​uitsluitend geldig​indien zij zijn voorzien van een ​pasfoto.​​ Zonder pasfoto is een ledenpas niet bruikbaar​.

De ledenpassen 2017 kunnen in het tennispaviljoen worden afgehaald op donderdagavond 23 maart 2017 tussen 19.00 en 20.00 uur en op zaterdag 1 april 2017 tussen 11.00 en 12.30 uur.

Lees meer

Jaarvergadering

 

 

De jaarlijkse algemene ledenvergadering vindt plaats op ​de eerste dinsdag in maart (6 maart 2018)​, aanvang 20.00 uur in het tennispaviljoen. De leden ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Reserveer de datum alvast in uw agenda!

In de week voorafgaand aan de vergadering zal de agenda op de website (​www.tvdeijpelaar.nl​) worden geplaatst. Vergaderstukken, waaronder het financiële jaarverslag, liggen zoals gebruikelijk een week van tevoren ter inzage in het tennispaviljoen en zijn digitaal te bekijken op de site.