Nieuw bestuur

Nieuw bestuur

Met genoegen delen wij mee dat het nieuwe bestuur officieel van start is gegaan en vol enthousiasme uitkijkt naar het komende tennis- en padeljaar. Dankjewel voor jullie vertrouwen! Tijdens de ALV op 18 maart j.l. is het voltallige bestuur afgetreden en een nieuw bestuur ingestemd. Gedurende de ALV en de bestuursborrel op 28 maart heeft het nieuwe bestuur haar plannen gedeeld en besproken. Zij stellen zich graag nogmaals aan jullie voor.

Beste leden, 

Op 18 maart j.l. vond de ALV plaats en deze was dit keer extra bijzonder, want naast dat de leden gehoord hebben dat onze vereniging er financieel goed voor staat is ook het voltallige bestuur afgetreden en is er een nieuw bestuur ingestemd. De opkomst op de ALV was bijzonder hoog: maar liefst 65 mensen waren getuige van de bestuurswissel. Een mooi teken van waardering voor het oude bestuur, alsook een fijne steun in de rug voor het nieuwe bestuur! Dank daarvoor! Willem Schoonebeek, Sandra Hegge, Dennis Korsten en Sabine Goverde gaven het stokje door aan Sanne Michielsen, Andrew van Hooijdonk, Daan Maussen, Peggy van der Heijden, Marcel Wajon en Eva Dijkema.

  • Sanne Michielsen - Voorzitter
  • Andrew van Hooijdonk - Vice-Voorzitter
  • Eva Dijkema - Secretaris
  • Marcel Wajon - Penningmeester
  • Peggy van der Heijden - Algemeen Bestuurslid
  • Daan Maussen - Algemeen Bestuurslid

Met 3 tennissers en 3 padellers, zijn beide sporten goed vertegenwoordigd door het nieuwe bestuur!

Dit jaar staat voor het nieuwe bestuur in het teken van het inwerken en overdracht. Er is daarom in de meerjarenplanning uitgegaan van een stabiel jaar waarbij het ledenaantal en de baromzet ongeveer gelijk blijven en de subsidies iets teruglopen. Het komende jaar zal er wel een flinke investering in vernieuwing van de keuken en bar gedaan moeten worden. De leden zijn tijdens de ALV en de bestuursborrel op 28 maart kort meegenomen in de huidige stand van zaken rondom de plannen van de keukencommissie en tegen de tijd dat deze concreet genoeg zijn om een besluit over te vormen, zal er een extra ALV ingelast worden om dit aan alle leden voor te leggen.

Het nieuwe bestuur heeft er veel zin in en kijkt er naar uit om er samen met alle leden weer een topjaar van te maken!

Nieuws Overzicht