Handreiking voor omgang met padel en geluidsproblematiek schept duidelijkeheid

Vandaag (31 januari 2023) is de Handreiking ‘padel en geluid’ gepubliceerd. Dit document is op initiatief van de KNLTB opgesteld door een taskforce van belanghebbende partijen uit de sport, overheid, bouwers, omwonenden en geluidspecialisten. Hiermee is er duidelijkheid bij alle betrokkenen over wettelijke kaders, normen en richtlijnen voor padel en geluid.  De handreiking is een praktisch handvat dat partijen kan helpen bij een juiste afweging en inpasbaarheid van padelbanen.

Bron: https://www.centrecourt.nl/nieuws/ 

Lees meer

Richtlijnen onderhoud en gebruik padelbanen

ALGEMEEN: Frequent en gedegen onderhoud zorgt ervoor dat de banen fijn spelen, er optisch goed uitzien en langer meegaan. Onderhoud is onderdeel van de garantievoorwaarden van de fabrikanten. Het uitvoeren van onderhoud door Rekre Sport is geen onderdeel van de garantievoorwaarden. Bij aanspraak op garantie vragen we wel een onderhouds-logboek te overleggen, onderbouwd met facturen van de uitgevoerde werkzaamheden.

Lees meer

Behoud van de banen en het net

Vegen

Door de banen goed te vegen na elke wedstrijd verdeel je het zand goed over de baan. Het zand beschermt de vezels van het kunstgras en hiermee verlengen we de levensduur van het speelveld. Om te voorkomen dat er te veel zand op blijft liggen is slepen dus belangrijk. Gebruik eventueel ook de bezems om ophopingen te verspreiden. Hiermee voorkom je ook eventuele blessures door uitglijden.

Lees meer

Onderhoud padelbanen

Goed onderhoud bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van spelen en de levensduur van de padelbaan. Daarom is goed onderhoud van groot belang. Onderstaand de belangrijkste onderhoudswerkzaamheden aan een padelbaan op basis van de huidige inzichten.

Lees meer