Geen nieuwe padelbanen? Hoe nu verder...

Op 6 oktober 2023 hebben we uitsluitsel gekregen op het door ons ingediende initiatiefplan voor de uitbreiding van het aantal padelbanen. De gemeente Breda concludeert dat we niet kunnen voldoen aan de geldende geluidsnormen. De voorgestelde maatregelen hebben onvoldoende effect. 

Alleen de optie van hoge geluidsschermen zouden het geluid tot een acceptabel niveau kunnen brengen, echter dit zal dan voor een visuele afsluiting zorgen van een groot deel van het terrein. Deze optie is vanuit ruimtelijk oogpunt ook als onwenselijk aangegeven. Dit houdt dus in dat de uitbreiding zoals die nu door ons is voorgesteld, niet haalbaar is helaas.

Het enige advies dat zij daarom nog kunnen geven, is om toch in contact te gaan met de politiek om te onderzoeken of er draagvlak is om het belang van de explosief groeiende padelsport voorrang te geven ten opzichte van de geluidsnormeringen die momenteel gelden.

Op grond van dit advies hebben we een brief gestuurd naar de gemeenteraadsleden, waarin we ons probleem toelichten. (Zie bijlage).

BN De Stem heeft deze brief al opgepikt en er een artikel in de krant aan gewijd. We zijn echter nog in afwachting van een reactie van de gemeente raad. We geven nog niet op!

Werkgroep Uitbreiding Padelbanen

Downloads:

Nieuws Overzicht