Op weg naar een rookvrij sportterrein…?

 Tijdens de ALV van 13 juli 2020 is door het bestuur van onze vereniging – op verzoek van leden – een voorstel gedaan om van TV De IJpelaar een rookvrije vereniging te gaan maken. Een overgrote meerderheid van de aanwezige leden heeft met dit voorstel ingestemd. Omdat het bestuur de concretisering van dit nieuwe rookbeleid niet eenzijdig wil opleggen, zijn wij op zoek naar enthousiaste leden voor de “projectgroep rookvrij sportterrein”

Lees meer

Maandagochtend padeltoss

Sinds we 11 juni weer mochten starten met de padeltossavonden zijn er al heel wat deelnemers geweest op die gezellige inloopavonden. Omdat er veel deelnemers zijn willen we vanaf maandag 21 september 2020 gaan starten met een extra padeltoss. We beginnen om 9:30 uur en spelen tot ongeveer 11:30 uur. 

Lees meer

Registratieplicht horeca!

Vanaf 10 augustus zijn nieuwe maatregelen van kracht voor alle eet- en drinkgelegenheden, dus ook voor de horeca op (buiten)sportaccommodaties. Deze verplichting is vastgelegd in de “Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 10 augustus 2020”.

Lees meer

Camping De IJpelaar 2020 groot succes!

Op zaterdag 29 augustus 2020 is als afsluiting van de zomerperiode een gezelligheidstoernooi georganiseerd op Camping De IJpelaar. In de ochtenduren werd het park bezet door onze jeugdleden, die onder begeleiding van onze enthousiaste jeugdcommissie als animatieteam, een fantastische ochtend beleefden, 's Middag was de beurt aan de volwassen om zich te laten vermaken. Naast de sportieve activiteiten, werden zij getrakteerd op een barbecue en bingo, inclusief een typisch Hollands regenbuitje. We danken de betrokken vrijwilligers (afkomstig uit o.a. de Toernooicommissie, Jeugdcommissie, Padelcommissie, BBBB-commissie) voor de uitstekende organisatie. Misschien een nieuwe traditie als opvolger van het vroegere thuisblijverstoernooi?

De organisatie werd mede mogelijk gemaakt door: Jumbo Hoogkamer, Louwman Breda, Slagerij Pieter Kling.

Lees meer

Baanreglement aangepast.

Sinds we weer gebruik mogen maken van de padel- en tennisbanen, maken we gebruik van de mogelijkheid om vooraf online een baan te reserveren. Vanaf 1 juli 2020 gaan we ook het digitale Afhangbord (terminal) in het clubhuis in gebruik nemen. Hiermee vervalt de verplichting om vooraf te reserveren. Om te voorkomen dat banen ongebruikt blijven liggen, wordt de verplichting ingevoerd, dat een online reservering lokaal moet worden bevestigd. We handhaven voorlopig de huidige beperking, dat iedere speler / speelster 2 actieve reserveringen mag hebben.

Onderstaand kort de uitgangspunten conform het baanreglement:

Lees meer

Nieuwjaarsborrel voor vrijwilligers en sponsoren

Het verenigingsleven valt of staat met inzet van vrijwilligers; actieve leden die zich inzetten om allerlei activiteiten mogelijk te maken en de vereniging ‘draaiend houden’. Gelukkig beschikt onze vereniging over vele actieve leden. Het bestuur wil alle vrijwilligers graag bedanken voor hun inzet en betrokkenheid en organiseerde hiervoor een vrijwilligersborrel op zondag 2 februari 2020. Ook de sponsoren waren uitgenodigd, want die financiële bijdrage hebben we nodig om de leden iets extra's te kunnen bieden.

Lees meer