Inschrijven KNLTB Voorjaarscompetitie 2021 Tennis geopend!

Op dit moment is het spelen én organiseren van wedstrijden niet toegestaan als gevolg van de geldende coronamaatregelen. We kijken vast vooruit naar 2021 en hopen dat we in april, mei en juni weer 'normaal' competitie kunnen spelen.  Jeugdleden met All-In pakket worden ingedeeld door de trainers en jeugdcommissie. Volwassen leden kunnen t/m 8 januari inschrijven in diverse categorieën op dinsdag, donderdag,  vrijdag, zaterdag en zondag. De kosten bedragen € 95,= per team. Kijk voor meer informatie op onze internetsite.

Padel: training, toernooi en competitie

Door de Corona-gerelateerde maatregelen zijn er beperkingen maar de padelcommissie richt de blik vooruit. In dit nieuwsbericht brengen we een aantal padelactiviteiten onder de aandacht voor de komende maanden. Lees, schrijf in, train en speel padel 😀

Lees meer

Dubbelen is weer toegestaan, spelen van wedstrijden nog niet.

Vanaf donderdag 19 november is - conform de nieuwe Noodverordening  van de Veiligheidsregio MWB - ook in de regio Breda voor alle leeftijden dubbelen bij tennis en padel weer toegestaan, mits er gespeeld wordt met een groep van maximaal 4 personen, in 2 vaste koppels, waarbij de koppels 1.5 meter afstand van elkaar houden. Verder geldt: geen fysiek contact, houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan. Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen 'high fives' en wissel allemaal met de klok mee.

Lees meer

Uitstel jubileumfeest 40 jaar TV De IJpelaar

31 maart heeft de regering bekend gemaakt dat de getroffen maatregelen inzake het coronavirus in ieder geval van kracht blijven tot en met 28 april aanstaande. Hoe de situatie daarna zal zijn, is ongewis. Vanwege die onzekerheid heeft het bestuur in overleg met de jubileumcommissie besloten het jubileumfeest van 13 juni 2020 op te schorten naar 12 juni 2021.

Lees meer

Privacy: bescherming persoonsgegevens binnen T.V. De IJpelaar

T.V. De IJpelaar hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Enerzijds zijn persoonsgegevens benodigd voor de verenigingsadministratie. Anderzijds worden deze gebruikt voor de communicatie tussen bestuur en leden en leden onderling. Ook is bijvoorbeeld het e-mailadres benodigd om toegang te krijgen tot de ClubApp, het is daardoor niet mogelijk initieel alle gegevens af te schermen. Alleen ingelogde leden kunnen de persoonsgegevens zien. De leden kunnen de zichtbaarheid van gegevens naderhand wel beperken op de pagina "Persoonlijke gegevens".

Zie ook: Privacyverklaring T.V. De IJpelaar

Corona en bardiensten 2020

Beste leden,

2020 is voor ons allemaal een memorabel jaar. Gelukkig kunnen wij wel, in tegenstelling tot verschillende andere sporten, nog steeds op de baan staan. Ook al is dat in aangepaste vorm. Ook het bestuur komt in aanraking met zaken waar we nog nooit eerder voor hebben gestaan. Dat betekent dat we daar zo goed als mogelijk invulling aan proberen te geven, zodat het zo goed mogelijk aansluit bij de club en waar we voor staan.

Vandaar ook dit bericht omdat we zien dat ongeveer 60 leden geen enkele actie hebben ondernomen op het inplannen of afkopen van de bardiensten. Wat hier mee te doen in een jaar waarin de horeca geruime tijd gesloten is?

Lees meer

Opbrengst van ons zonnepaneel systeem

Tennisvereniging De IJpelaar heeft een zonnepaneel systeem dat wordt gemonitord door Stichting Zonnegarant. In het afgelopen jaar van 14-11-2019 tot 14-11-2020 heeft ons systeem 25066 kWh aan energie opgewekt. Dat is 15% meer dan verwacht!

In de bijlage vinden jullie het volledige rapport. Als jullie vragen hebben, kunnen jullie natuurlijk altijd even contact met ons opnemen.

Opbrengstrapport TV De IJpelaar Y1 Q4

Do’s en don’ts op de tennisbaan

We vinden het heel fijn dat iedereen naar de club komt om te tennissen of padellen. Echter willen we ook echt aan iedereen de gelegenheid kunnen bieden, zeker op de dagen dat er al veel getennist wordt. We vragen jullie daarom zoveel mogelijk aansluitend aan bestaande reserveringen af te hangen. Het is niet erg sportief om voor een dubbelspel 2 enkelspellen achter elkaar af te hangen, of achter elkaar af te hangen met 15 minuten er tussen. Ook het ‘misbruik’ van passen van leden, die op dat moment niet spelen, is niet toegestaan. Wees je er van bewust dat we speciaal voor deze situatie waarbij de bar gesloten is, de speeltijd voor 2 leden al verlengd hebben naar drie kwartier en voor een dubbel naar een uur.

Laten we met elkaar er voor zorgen dat iedereen terecht kan! Mocht dit euvel wel blijven bestaan, gaan we leden aanspreken op hun gedrag. In het uiterste geval zullen we sancties moeten opleggen.

Bardienstplanning 2021

Ondanks dat onze kantine nog niet open gaat, zijn we al wel weer druk bezig met de bardienstplanning voor 2021. We verwachten dat de planning op 18 december 2020 opengaat. Graag willen wij nu alvast jullie aandacht vragen om er voor te zorgen je bardienst voor uiterlijk 31 maart 2021 in te plannen. Zet dit alvast in je agenda!!

Tevens willen wij nogmaals een oproep doen aan alle leden die kinderen hebben met de leeftijd 17 jaar en ouder. Wij zijn naarstig op zoek naar invallers voor de bardiensten (wanneer deze worden afgekocht). Een aantrekkelijk baantje voor een paar uurtjes in de ochtend, middag of avond. Heb je een zoon of dochter met interesse, laat deze dan contact opnemen met de barcoördinator Ine Corsten. Mail: barcoordinator@tvdeijpelaar.nl

Padeltraining bij TV De IJpelaar

Het groeiend aantal leden dat ter introductie of voor de verdere ontwikkeling padellessen wil volgen is voor TTTB reden om een extra padeltrainer in te zetten bij TV De IJpelaar. Met ingang van 7 november a.s. zal Paul Weeterings padellessen gaan geven op zaterdagochtend. Er is nog ruimte voor meer groepen. Schrijf je snel in via Yourpadel!

Lees meer

KNLTB ledenpas

In 2019 is de jaarlijkse KNLTB ledenpas vervangen door een ledenpas die meerdere jaren geldig is. Deze ledenpas zal ook in 2021 gewoon geldig blijven. Dit betekent dat je de huidige ledenpas kunnen blijven gebruiken en er geen nieuwe pas uitgereikt wordt in het voorjaar.

Lees meer

E-learning NOC*NSF 'Verantwoord alcohol schenken

 Barvrijwilligers doen belangrijk werk. Zij zorgen ervoor dat clubleden na het tennissen nog gezellig samen van een hapje en een drankje kunnen genieten. Maar dat brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) biedt barmedewerkers de kennis om op een goede manier met die verantwoordelijkheid om te gaan. 

Lees meer

Saldo op de KNLTB ledenpas

Al maandenlang kan je aan de bar niet betalen met je KNLTB ledenpas, omdat als gevolg van Corona maatregelen het fysiek contact tot een minimum wordt beperkt. Het betalen met de ledenpas leidt namelijk tot meer risico’s, daar de persoon achter de bar je pasje moet aanpakken om het door de lezer te halen en het daarna weer aan je moet teruggeven. Bij betaling met de pin komt deze persoon helemaal niet in contact met de klant en daarom is er voor gekozen om voorlopig uitsluitend via de pin te betalen.

Lees meer

Ons IJgelaar zomereditie was een groot succes!

Deze eerste zomereditie hebben maar liefst 82 deelnemers meegedaan aan onderlinge tennis- en padelwedstrijden.

Tijdens het Camping toernooi op zaterdag 29 augustus werden de prijzen uitgereikt aan de Snelle Jelles en poulewinnaars.

Lees meer

Maandagochtend padeltoss

Sinds we 11 juni weer mochten starten met de padeltossavonden zijn er al heel wat deelnemers geweest op die gezellige inloopavonden. Omdat er veel deelnemers zijn willen we vanaf maandag 21 september 2020 gaan starten met een extra padeltoss. We beginnen om 9:30 uur en spelen tot ongeveer 11:30 uur. 

Lees meer

Op weg naar een rookvrij sportterrein…?

Tijdens de ALV van 13 juli 2020 is door het bestuur van onze vereniging – op verzoek van leden – een voorstel gedaan om van TV De IJpelaar een rookvrije vereniging te gaan maken. Een overgrote meerderheid van de aanwezige leden heeft met dit voorstel ingestemd. Omdat het bestuur de concretisering van dit nieuwe rookbeleid niet eenzijdig wil opleggen, zijn wij op zoek naar enthousiaste leden voor de “projectgroep rookvrij sportterrein”

Lees meer

Nieuwjaarsborrel voor vrijwilligers en sponsoren

Het verenigingsleven valt of staat met inzet van vrijwilligers; actieve leden die zich inzetten om allerlei activiteiten mogelijk te maken en de vereniging ‘draaiend houden’. Gelukkig beschikt onze vereniging over vele actieve leden. Het bestuur wil alle vrijwilligers graag bedanken voor hun inzet en betrokkenheid en organiseerde hiervoor een vrijwilligersborrel op zondag 2 februari 2020. Ook de sponsoren waren uitgenodigd, want die financiële bijdrage hebben we nodig om de leden iets extra's te kunnen bieden.

Lees meer