Richtlijnen onderhoud en gebruik padelbanen

ALGEMEEN: Frequent en gedegen onderhoud zorgt ervoor dat de banen fijn spelen, er optisch goed uitzien en langer meegaan. Onderhoud is onderdeel van de garantievoorwaarden van de fabrikanten. Het uitvoeren van onderhoud door Rekre Sport is geen onderdeel van de garantievoorwaarden. Bij aanspraak op garantie vragen we wel een onderhouds-logboek te overleggen, onderbouwd met facturen van de uitgevoerde werkzaamheden.

KUNSTGRAS

Padel wordt meestal gespeeld op kunstgras met een vezellengte van 12 mm welke tot 1 a 2 mm onder top van de vezel is ingestrooid met zand.

Het gedeelte rond de servicelijn wordt het meeste bespeeld. Het zand wordt daardoor naar buiten gespeeld waardoor er op deze gebieden kale plekken ontstaan en de mat sneller zal slijten. In de gebieden eromheen ontstaan zandophopingen wat een verkeerde balstuit zal geven. Het is daarom van belang voor de speelgenschappen, de levensduur en de kosmetiek om de kunstgrasmat gedurende het gehele jaar gelijkmatig en op de goede hoogte ingestrooid blijft. Een mat die onderbezand is, kan een verkeerde balstuit geven, speelt traag en slijt sneller.

Met een bezem of borstelmachine kan het overtollige zand teruggebracht worden van de zij- en achterkanten naar de speelgebieden. Daar kan het zand nagesleept worden met een brede bezem of sleepmat.

Het zand kan bijgestrooid worden vanuit een kruiwagen met een schop en het met een zwaaibeweging uit te strooien. Hierdoor komt er niet een hoop zand om de baan te liggen waardoor er bij voorbaat een ongelijke verdeling is. Ook niet de zak zand opensnijden en op 1 plaats neergieten. Een gemakkelijkere manier is om het zand met een zand/zoutstrooier uit te rijden.

Voor indoorbanen adviseren we om het zand af en toe licht te bevochtigen waardoor de mat minder stoffig/los/zanderig speelt.

Blaas met een bladblazer het zand van de voetplaten. Zand krast en geeft dus beschadigingen op de coating. Bovendien als zand nat is, blijft de coating langer vochtig wat niet bevorderlijk is voor de kwaliteit en levensduur.

Alg en mos

Waar de mat het minst bespeeld wordt is de kans het grootste op alg- en mosvorming. Dat zijn dus de kantjes maar met name ook de uit- en omlopen. Alg en mos onstaat waneer de mat niet in beweging is. Alg en mos zet zich dan van onderuit de mat. Het is daarom aan te raden om de banen vrij te houden van blad etc en alle gebieden regelmatig te borstelen en eventueel preventief in te spuiten.

Het borstelen en vegen is met name oppervlakkig onderhoud. Om de mat goed op te schudden adviseren we 1 of 2 keer per jaar het kunstgras professioneel te laten reinigen. Dat zorgt ervoor dat de diep gelegen verontreiniging ook aan de beurt komt. Het zand wordt dan opgeborsteld, gereinigd en terug ingeborsteld. Let op: het zand ligt dan tijdelijk weer wat losser in de mat. Laat dit onderhoud dus niet vlak voor een toernooi of competitie uitvoeren. De balstuit zal dan tijdelijk minder goed zijn.

Bij vorst

Gedurende de wintermaanden is goed onderhoud van het kunstgras nog belangrijker dan in de zomermaanden. Doordat in de winterperiode de kunstgrasmat vaak minder intensief gebruikt wordt en door het vocht zetten alg en mos zich sneller vast in de kunstgrasmat. Om verspreiding in een rap tempo tegen te gaan dient er regelmatig geborsteld en/of geveegd te worden.

Bij droog vriesweer blijft het zand los in de vezels liggen. Het is, afgezien van het spelplezier in principe geen punt om een kunstgrasveld te bespelen bij –10° C. Bij vochtig vriesweer zal het vocht in het zand hard worden. Het is dan sporttechnisch gezien gevaarlijk om te sporten op een kunstgrasveld vanwege het blessuregevaar.

Wij raden aan om bevroren gedeeltes, indien mogelijk, niet te bespelen. Na inzet van de dooi de mat borstelen en vegen. Zo haalt u op een snelle manier veel vocht uit de zandlaag. De mat na het borstelen/vegen laten rusten en die dag niet meer bespelen. Bij een eventuele volgende nachtvorst zal blijken dat er al veel vocht uit het zand verdwenen is waardoor het zand steeds minder of niet meer hard op zal vriezen en het veld bespeeld kan worden. Het een en ander moet natuurlijk wel inpasbaar met het weer zijn.

Sneeuw blijft lang op kunstgras liggen. Laat de natuur haar gang gaan en schuif geen sneeuw van de mat. U voorkomt hiermee dat een deel van het zand verdwijnt met de sneeuw. Gebruik geen zout. Het is niet goed voor het gecoate staal en voor het onderliggende beton.

STAAL

Het geraamte van de padelbaan is een stalen constructie welke is voorzien van glazen panelen. Het staal is met elkaar verbonden met bouten en moeren. De constructie is middels voetplaten gemonteerd op de fundering. Loop de verbindingen periodiek na of door trillingen mogelijk iets losgetrild is.

Het staalpakket is voorzien van een coating. Onderdeel van de garantie is om het jaarlijks tenminste 2 keer schoon te maken om gehecht vuil te verwijderen zodat vervuiling niet verder kan inwerken op de coating. De frequentie van reinigen is afhankelijjk van de klimaatklasse en de locatie. Het staal kan gereinigd worden wanneer ook het glas gereinigd wordt (zie paragraaf ‘glas’). Regelmatig reinigen zorgt voor een langere levensduur en een mooier aanzicht.

Wanneer beschadigingen of roestvorming geconstateerd worden dan deze plekjes bijwerken: schoonmaken en inspuiten met zinkspray en coating.

Algemeen

Verzinkt staal of aluminium voorzien van een poedercoating geeft een lange levensduur. Om het fraaie uiterlijk te behouden is periodiek verwijderen van vuil beslist noodzakelijk. Dit kan bijvoorbeeld eenvoudig worden gecombineerd met het reinigen van de glaspanelen. De methode en de frequentie van deze reiniging zijn afhankelijk van de atmosfeer waarin de coatlaag zich bevindt. Na elke reiniging met reinigingsmiddelen is het belangrijk het oppervlak met schoon water na te spoelen.

Frequentie van het reinigen

Er is een duidelijke relatie tussen weinig beregende en sterk vervuilde materialen en corrosieplaatsen. De kans op corrosie is groter wanneer er niet goed en te weinig wordt gereinigd. De nabijheid van industrie en/of zeeklimaat zal de aantasting van het coatwerk verder bevorderen. Zo zijn er vier situaties te onderscheiden die een andere reinigingsfrequentie noodzakelijk maken.

Situaties

 • Normale omstandigheden.
 • Industriegebied of zeeklimaat, binnen 20 km vanaf de kust.
 • Niet beregende delen, dus delen die niet via natuurlijke weg worden schoongehouden.
 • Combinatie van bovenstaande.

Reinigingsmethode

Doorgaans kan worden volstaan met een van tevoren opgesteld reinigingsplan:

 • Verwijderen van grof vuil door middel van het afspuiten met leidingwater.
 • Benevelen met een neutraal of zwak alkalisch reinigingsmiddel en laten inwerken.
 • Handmatig de vuilaanslag van de ondergrond losmaken met behulp van ‘non-woven nylon’ doek.
 • Vervolgens grondig naspoelen met leidingwater.

Producten die schuurkrassen of diepe krassen veroorzaken, zoals schuurpapier, staalwol en staalborstels, mogen niet worden gebruikt. De reinigingsmiddelen dienen chemisch neutraal te zijn met een pH tussen de 5 en 8. Dus geen alkalische middelen, zoals ammonia of soda, maar ook geen zure producten, zoals zoutzuur of fosforzuurhoudende reinigingsmiddelen. Sterk verontreinigde objecten kunnen worden schoongemaakt met een polijstende cleaner. Deze schurende middelen mogen uiterst spaarzaam worden gebruikt als plaatselijk een zo sterke vervuiling is opgetreden dat de gewone reinigingsmethoden geen effect meer hebben. Een nabehandeling met een wasachtig product heeft als voordeel dat de glans wordt opgehaald en de laklaag meer vuil en waterafstotend wordt.

Tijdens het gebruik van gecoate materialen kunnen er beschadigingen ontstaan. Voor de keuze van het herstel zijn 2 situaties:

 • niet tot de ondergrond; beschadigingen waarbij de ondergrond zichtbaar is;
 • tot de ondergrond, waar bij verzinkt materiaal tevens de zinklaag is verwijderd.

Oppervlaktekrassen, niet tot de ondergrond

 1. Grondig schuren ter plekke van de beschadiging, waarbij het oppervlak zo klein mogelijk gehouden moet worden, gebruik schuurpapier nummer 120.
 2. Het geheel goed afstoffen.
 3. Het gedeelte rondom de beschadiging (gecoat deel) afnemen met M.E.K., voorzichtig week maken van het geschuurde gedeelte.
 4. Afwerken met een spuitbus of lakstift op juiste kleur.

Beschadigingen waarbij de ondergrond zichtbaar is

 1. Grondig schuren ter plekke van de beschadiging, waarbij het oppervlak zo klein mogelijk gehouden moet worden, gebruik schuurpapier nummer 120.
 2. Het geheel goed afstoffen.
 3. Het gedeelte rondom de beschadiging (gecoat deel) afnemen met M.E.K., voorzichtig week maken van het geschuurde gedeelte.
 4. Voorbehandelen met zinkspray
 5. Afwerken met een spuitbus of lakstift op juiste kleur.

GLAS

Het glas is met bouten en moeren gevestigd tegen het staal. De verbindingen kunnen nagelopen worden of het door trillingen mogelijk los is geraakt. Controleer deze steekproefsgewijs of als er reden is om het te controleren (geluid in het glas bij trilling).

Bij panoramische banen zijn de meeste glasplaten onderling verbonden met een transparant plaatje. Wanneer deze breken moeten ze vervangen worden. Ook kunnen ze gereinigd worden door ze los te maken, schoon te maken en weer terug te plaatsen.

Door bomen, vogels, het weer etc zal het glas vies worden. Afhankelijk van de intensiteit en frequentie van de vervuiling kunt u het glas (laten) reinigen.

Ook door de spelers raakt de binnenzijde van het glas vervuild omdat er contact met het glas is. Dit kan gereinigd worden tijdens de glasbewassing maar ook plaatselijk worden gereinigd met glasdoekjes en evt reinigingsmiddel.


Richtlijnen onderhoud en gebruik padelbanen
Revisie 06
September 2021

Padel Overzicht