Wat leuk dat je lid wilt worden van T.V. De IJpelaar. Met je lidmaatschap ben je ook direct lid van de KNLTB. Kijk hier voor de voordelen.
Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Vragen
Lidmaatschapskeuze
Tennis *
Padel *
TV De IJpelaar heeft de beschikking over 9 tennisbanen en 2 padelbanen. Met name de padelbanen zijn op drukke momenten lastig te reserveren.
Het gaat dan veelal om de doordeweekse avonden en de ochtenden in het weekend.
Zomerchallenge 2024 (Juni t/m Augustus)
Winterlidmaatschap 2023/2024 (Oktober t/m Maart) Inschrijving gesloten
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik TV De IJpelaar om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen om een bedrag van bovenstaand
IBAN-nummer af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien een lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
 
Vrijwilligers
TV De IJpelaar is een club die draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het tennissen nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij de club te betrekken.
Binnenkort nemen we contact met je op om te kijken wat jij/je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Bestuur / management
Administratief / financieel
Communicatie / publiciteit
Jeugdactiviteiten
Ratingtoernooien / competitie 17+
Recreatieve activiteiten / toernooien 17+
Onderhoud park & paviljoen
Bardienst
Zelf in te vullen: ..........
 
Tennishistorie
Bij een andere vereniging gespeeld?
Naam vorige vereniging
Indien bekend: bondsnummer
Wat was dan je speelsterkte?Tennis enkel
Tennis dubbel
Padel
Competitie gespeeld
Op welk niveau?
 
Diverse vragen:
BHV-diploma?
EHBO-diploma?
IVA-certificaat?
 
Kennis statuten
*Door het aanvinken van deze checkbox wordt aangegeven kennis te hebben genomen van de statuten van TV De IJpelaar.
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld. Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.
Meer privacy? Bij je 'persoonlijke gegevens' kan je je gewenste niveau van privacy aanpassen.
*Ik ga hiermee akkoord
Opmerking