Lid worden?

Lidmaatschap geldt van 1 januari t/m 31 december en wordt automatisch verlengd. Wel kunt u op elk moment gedurende het jaar lid worden, dat is dan voor het resterende deel van het jaar. Ook dan wordt uw lidmaatschap per 1 januari automatisch met een jaar verlengd. Kort nadat u zich aanmeldt krijgt u al een tijdelijke pas en kunt u de banen gebruiken.
Lid worden voor alleen een zomerseizoen voor een gereduceerde contributie is niet mogelijk. Wel is er een winter abonnement. Meer informatie hierover is te vinden bij contributie.

Maak Kennis Met Tennis

Maak Kennis Met Tennis is een mogelijkheid om jeugd en volwassenen laagdrempelig kennis te laten maken met tennis. De cursus is toegankelijk voor iedereen die nog nooit aan een eerdere MKMT-cursus heeft deelgenomen. 

Lees meer

Ledenpassen

De nieuwe ledenpassen 2018 komen in de maand maart beschikbaar. Deze passen zijn ​uitsluitend geldig ​indien zij zijn voorzien van een ​pasfoto.​​ Zonder pasfoto is een ledenpas niet bruikbaar​.

De ledenpassen 2018 kunnen in het tennispaviljoen worden afgehaald op zaterdag 24 maart 2018 tussen 11.00 en 13.00 uur en op donderdag 29 maart 2018 tussen 19.30 en 21.00 uur.

Lees meer

Jaarvergadering

De jaarlijkse algemene ledenvergadering heeft plaatsgevonden op ​de eerste dinsdag in maart (6 maart 2018)​, aanvang 20.00 uur in het tennispaviljoen. Het verslag zal spoedig op de website geplaatst worden.

In de week voorafgaand aan de vergadering is de agenda op de website (​www.tvdeijpelaar.nl​) geplaatst. Vergaderstukken, waaronder het financiële jaarverslag, liggen zoals gebruikelijk een week van tevoren ter inzage in het tennispaviljoen en zijn digitaal te bekijken op de site.