Bevestigen: Minimaal door het "aantal deelnemers minus 1"

Het lokaal bevestigen was tot 1 september 2021 beperkt tot één persoon, maar in praktijk blijken er regelmatig andere of minder spelers op de baan aanwezig te zijn, dan de reserveringen aangeven. Daarom moet er met ingang van 1 september 2021 door meerdere personen bevestigd moeten worden. Regel wordt dat er minimaal door het "aantal deelnemers minus 1" moet worden bevestigd. Wordt dit aantal niet gehaald, dan vervalt de reservering, gaat de verlichting niet aan en wordt de baan vrijgegeven.

Met sportieve groet,
Bestuur T.V. De IJpelaar

Introducés via het Afhangbord

Sinds najaar 2019 is het afhangen met introducés zonder tijdelijke pas mogelijk. Omdat we dit primair als instrument zien i.h.k.v. ledenwerving, handhaven we deze mogelijkheid. We laten de (handmatige) facturatie echter achterwege. 
Ieder lid krijgt de mogelijkheid maximaal 4 keer per jaar iemand te introduceren.
Denk je iemand te kunnen interesseren voor tennissen bij TV De IJpelaar, nodig haar of hem dan gerust uit om een balletje te slaan!

Met sportieve groet,
Bestuur T.V. De IJpelaar

Lees meer