Introducés via het Afhangbord

Sinds najaar 2019 is het afhangen met introducés zonder tijdelijke pas mogelijk. Omdat we dit primair als instrument zien i.h.k.v. ledenwerving, handhaven we deze mogelijkheid. We laten de (handmatige) facturatie echter achterwege. 
Ieder lid krijgt de mogelijkheid één keer per maand iemand te introduceren, met een maximum van 4 keer per jaar.
Denk je iemand te kunnen interesseren voor tennissen bij TV De IJpelaar, nodig haar of hem dan gerust uit om een balletje te slaan!

Met sportieve groet,
Bestuur T.V. De IJpelaar

Introduceren kan op alle banen waar leden ook op kunnen afhangen. Per afhangbeurt mag er per lid één introducé toegevoegd worden.*

Leden kunnen ook een baan huren om met meer dan 1 introducé te spelen (zie Tennisbaan huren of Padelbaan huren).

* Tip voor dubbels:
Als 1 lid afhangt en een introducé toevoegt, kan daarna een ander lid afhangen en weer een andere introducé toevoegen. Op deze manier worden er bij 2 leden 1 introducés toegevoegd i.p.v. 1 lid waar 2 introducés aan worden toegevoegd.

Wat zien leden op het Afhangbord?

Reserveren:
 

Bevestigd:
 

Introduceren is momenteel nog niet mogelijk middels de ClubApp.

Banen reserveren Overzicht