Gezocht: invallers voor bardiensten!

Als Tennisvereniging De IJpelaar zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die het leuk vinden om bardiensten te verrichten in het tennispaviljoen van de club.

Niet alle bardiensttijden worden ingevuld door de eigen bardienstplichtige leden. Op die niet-ingevulde momenten schakelen we dan invallers in. Dit zijn soms leden die hebben aangegeven in geval van nood te willen inspringen, lukt dat niet dan zijn er enkele studenten die kunnen bijspringen.

Het kan om alle bardiensttijden gaan, maar ik de praktijk betreft het voornamelijk avonddiensten. De vergoeding per bardienst is € 25,=. Enige horeca-affiniteit is gewenst.

Heb je zelf belangstelling? Of ken je in je omgeving mensen (eigen kinderen, kleinkinderen of buurkinderen) die graag een zakcentje willen bijverdienen en dit leuk zouden vinden?

Voor verder informatie kun je contact opnemen met de barcommissie: barcoordinator@tvdeijpelaar.nl

Introductie bardiensten Overzicht