Bardienstreglement

De vereniging maakt voor de bezetting van de bar gebruik van de leden van de vereniging. Het gebruik maken van de eigen leden betekent dus dat alle voordelen, maar ook de nadelen van een adequate barbezetting naar de vereniging gaan.

Voor het zo efficiënt mogelijk laten functioneren van de bar is ieder seniorlid, vanaf 18 t/m 70 jaar, dan ook verplicht twee dagdelen per jaar bardienst te draaien en van 71 t/m 74 jaar, een dagdeel.

Er is ook de optie om jezelf uit te schrijven voor een bardienst. Let op: wanneer je dit doet binnen één maand voorafgaand aan de geplande bardienst, dan komt deze beschikbaar maar blijft je naam staan totdat deze is ingevuld. Probeer dus ook vooral zelf een vervanger te vinden die inschrijft op jouw bardienst. Plan dan ook zelf je volgende bardienst in.

Voor vragen betreffende de bardiensten kun je mailen naar: barcoordinator@tvdeijpelaar.nl 

REGELS

  1. Elk seniorlid van 18 t/m 70 jaar (peildatum 1 januari) moet per jaar 2 bardiensten vervullen.
  2. Elk seniorlid van 71 tm 74 jaar (peildatum 1 januari) moet per jaar 1 bardienst vervullen.

PLANNER

Klik hier om uw bardiensten in te plannen.

AFKOPEN

De kosten zijn 25 euro per dienst, dus 50 euro voor beide diensten. De borg van de afkoop wordt geïnd samen met de jaarlijkse contributie. Als de bardienst gedraaid is, wordt de borg in de volgende maand teruggestort.   

LOYALE LEDEN

Iedereen die meer bardiensten wil draaien, kan zich kenbaar maken bij de barcoördinator. Geef je op met je telefoonnummer en de (bij voorkeur) beschikbare dagdelen.

Zij die een invaller nodig hebben kunnen zich tot de reservelijst wenden voor een vervanger. De naam van de invaller zal in de planner komen te staan en de invaller ontvangt dan de barafkoop van 25 euro voor die bardienst.