Bardienstreglement

De vereniging maakt voor de bezetting van de bar gebruik van de leden van de vereniging. Het gebruik maken van de eigen leden betekent dus dat alle voordelen, maar ook de nadelen van een adequate barbezetting naar de vereniging gaan.

Voor het zo efficiënt mogelijk laten functioneren van de bar is ieder seniorlid, vanaf 18 t/m 70 jaar, dan ook verplicht twee dagdelen per jaar bardienst te draaien en van 71 tm 74 jaar, een dagdeel.

Bardienstreglement (printbare versie)

De bardiensten moeten uiterlijk 31 maart van het lopende jaar ingepland worden. Wanneer je de bardiensten niet hebt ingepland, voor uiterlijk 31 maart van het lopende jaar, dan wordt je ledenpas geblokkeerd.

Er is ook de optie om jezelf uit te schrijven voor een bardienst. Let op: wanneer je dit doet binnen één maand voorafgaand aan de geplande bardienst, dan komt deze beschikbaar maar blijft je naam staan totdat deze is ingevuld. Probeer dus ook vooral zelf een vervanger te vinden die inschrijft op jouw bardienst. Plan dan ook zelf je volgende bardienst in.

Het is mogelijk extra bardiensten te draaien, ook hiervoor ontvangen de leden een bedrag van €25 per (extra) bardienst.

Voor vragen betreffende de bardiensten kun je mailen naar barcoordinator@tvdeijpelaar.nl

Regels

  1. Elk seniorlid van 18 t/m 70 jaar (peildatum 1 januari) moet per jaar 2 bardiensten vervullen.
  2. Elk seniorlid van 71 tm 74 jaar (peildatum 1 januari) moet per jaar 1 bardienst vervullen.
  3. Inschrijven van alle bardiensten dient uiterlijk 31 maart gerealiseerd te zijn.
  4. Wanneer niet is voldaan aan het inplannen van de bardiensten wordt de ledenpas geblokkeerd tot het moment dat bardiensten zijn ingepland of afgekocht.
  5. Bij het zonder geldige reden niet draaien van de ingeplande bardienst moet de bardienst worden afgekocht of opnieuw worden ingepland.

Planner

Klik hier om uw bardiensten in te plannen.

Afkopen

Sinds 2021 maken we gebruik van een ‘Borg – Afkoop bardienst’, deze bedraagt €25 per bardienst. De Borg wordt gelijktijdig met de jaarlijkse contributie geïnd. In de maand na een gedraaide bardienst wordt de borg - €25 per bardienst – weer terugbetaald. Indien er geen bardiensten gedraaid worden, vervalt de borg na afloop van het kalenderjaar aan de vereniging.

Loyale leden

Iedereen die meer bardiensten wil draaien, kan zich kenbaar maken bij de barcoördinator. Geef je op met je telefoonnummer en de (bij voorkeur) beschikbare dagdelen.

Zij die een invaller nodig hebben kunnen zich tot de reservelijst wenden voor een vervanger. Maar: hiervoor moet dan wel de vergoeding betaald worden, door de bardienst af te kopen.

https://www.tvdeijpelaar.nl/Bardienstreglement