Aandachtspunten tijdens bardiensten

Beste leden,

Wij zijn jullie heel dankbaar als jullie je bardiensten zelf komen vervullen en er niet voor kiezen om deze af te kopen. Voor de vereniging is het namelijk belangrijk dat de bar open is, zodat de leden iets kunnen nuttigen tijdens en na het tennissen.

Onlangs is echter gebleken dat niet helemaal duidelijk is, wat de spelregels zijn voor de man of vrouw achter de bar.

De barbeheerder vertelt bij het ingaan van de bardienst globaal hoe de afsluitinstructie in elkaar steekt, waar de sleutel ligt en dat je je eigen consumpties kan verantwoorden op het klantenscherm onder het kopje “bardiensten”. 

Het in het klantenscherm ingeven van je genuttigde consumpties is echt belangrijk. Wij willen altijd graag weten of de inkoop en de verkoop op elkaar aansluiten. Als al het gratis verbruik niet wordt verantwoord, krijgen wij geen goed beeld en worden er wellicht verkeerde conclusies getrokken. Let er dus op dat je altijd je eigen genuttigde consumpties noteert in het klantenscherm!

Hartelijk dank voor jullie medewerking.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Tennisvereniging De IJpelaar

Introductie bardiensten Overzicht