Verlichting

Na jarenlange juridische strijd is onlangs de uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch van 14 juni 2016 definitief en onherroepelijk vast komen te staan. Dit houdt in dat de lichtmasten op baan 6 t/m 9 rechtmatig zijn geplaatst en de lampen aan mogen. Onze accommodatie beschikt nu over 9 all- weather banen met verlichting. Alle banen zijn voorzien van LEDverlichting.

De relatie met de overgrote meerderheid van de omwonenden was en is probleemloos. Dit willen we ook zo houden. We zullen geluidhinder en andere vormen van overlast zoveel mogelijk voorkomen. Daarom zullen we erop toezien dat de verlichting altijd, dus ook bij toernooien tijdig zal worden uitgeschakeld. 23:00 uur blijft de limiet. Wij vertrouwen erop dat ook de leden hieraan zullen meewerken en​​eventuele overlast in de vorm van geluid e.d. zoveel mogelijk te beperken.

Algemene informatie over TV De IJpelaar overzicht