Gebruiksadvies voor de tennisbanen

 ALGEMEEN

 •  Zorg dat de banen vrij blijven van ongerechtigheden zoals onkruid, mos, papier, stenen, kauwgom.
 • Pas op met vuur, sigaretten en hete voorwerpen.
 • Neem geen glaswerk mee op de baan.
 • Laat geen lege flesjes e.d. achter op de baan, maar deponeer deze in de aanwezige afvalbakken.
 • Meld beschadigingen en/of onvolkomenheden direct aan de parkbeheerder of zijn assistent. Wijs hem zo nodig ook op de plekken waar onvoldoende instrooimateriaal aanwezig is, zoals bij de baseline of de serviceplek.


VOOR,TIJDENS EN NA HET SPELEN

 • Betreed de tennisbanen uitsluitend via de toegangspoort.
 • Zorg dat het schoeisel vrij is van modder, gras en ander vuil.
 • Betreed de banen nooit met schoeisel dat voorzien is van ijzeren noppen of uitsteeksels.
 • Veeg de baan na iedere speelbeurt of wedstrijd met een sleepnet. Doe dat op de manier die wordt aangegeven op het bord bij de toegangspoort.
 • Hang vervolgens het sleepnet op aan de daarvoor bestemde gele haken.
 • Als de banen nat zijn of er staan plassen op, dan mag er niet worden geveegd.

GEBRUIK BIJ WINTERSE OMSTANDIGHEDEN

 • Bij ‘kale’ vorst is spelen geen bezwaar.
 • Bij vorst en rijp kan in principe gespeeld worden, maar let dan wel goed op de gladheid!
 • Als het harder vriest, kan het zijn dat de lava onder de mat wat opvriest, waardoor oneffenheden kunnen ontstaan. Als de lava opvriest, kan er niet gespeeld worden. Ook als het dooit, mag er niet gespeeld worden tot de vorst uit de lava is. Het kan zijn dat er dan water op de banen blijft staan, omdat de ondergrond nog bevroren is en het dooiwater niet weg kan.
 • Bij sneeuw is het betreden van besneeuwde velden niet toegestaan. Het verwijderen van sneeuw gebeurt alleen bij belangrijke toernooien en competitiewedstrijden in overleg met de parkbeheerder. Voorkom hierbij dat de stabiliteitsmat wordt beschadigd.
 • Bij ijzel is spelen uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.
 • Bij dooi is spelen verboden, zolang de vorst niet uit de bodem van het totale veld verdwenen is.
Gebruik Tennisbanen Overzicht