Gebruiksadvies voor de tennisbanen

Algemeen

 • Zorg dat de banen vrij blijven van ongerechtigheden, zoals: onkruid, mos, papier, stenen, kauwgom, ed.
 • Pas op met vuur, sigaretten en hete voorwerpen
 • Neem geen glaswerk mee op de baan.
 • Laat geen lege flesjes e.d. achter op de baan, maar deponeer deze in de aanwezige afvalbakken.
 • Meld beschadigingen en/of onvolkomenheden direct aan onze parkbeheerder of zijn assistent. Wijs hem zo nodig ook op de plekken waar onvoldoende instrooi materiaal aanwezig is, zoals bij de baseline/serviceplek.

Bespeling

 • Betreed de tennisbanen uitsluitend via de toegangspoort.
 • Zorg dat het schoeisel vrij is van modder, gras en ander vuil.
 • Betreed de banen nooit met schoeisel voorzien van ijzeren noppen of uitsteeksels.
 • Veeg de banen na iedere speelbeurt of wedstrijd met een sleepnet. Doe dat op de manier die wordt aangegeven bij de toegangspoort.
 • Hang vervolgens het sleepnet op aan de daarvoor bestemde gele haken.
 • Als de banen nat zijn of er staan plassen op, dan mag er niet worden geveegd.

Gebruik bij winterse omstandigheden

 • Kale vorst​: bespelen is geen bezwaar.
 • Sneeuw​: Betreden van een besneeuwd veld is ​niet ​toegestaan. Verwijderen van sneeuw gebeurt alleen bij belangrijke toernooien en competitie in overleg met de parkbeheerder. Voorkom hierbij dat de stabiliteitsmat wordt beschadigd.
 • IJzel:​ Bespelen in deze omstandigheden is ​niet t​oegestaan uit veiligheidsoverwegingen voor de tennissers.
 • Dooi​: Bespelen gedurende de dooiperiode is ​verboden​, zolang de vorst niet uit de bodem is verdwenen (totale veld).
Algemene informatie over TV De IJpelaar Overzicht