Mag er nog gesport worden? UPDATE 11 maart 2020 / 15:00 uur

De ontwikkelingen rondom de verspreiding van het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Helaas verwacht men dat het virus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig is. De adviezen en maatregelen van het RIVM en NOC*NSF zijn erop gericht om de gevolgen van deze uitbraak in te perken, dan wel te vertragen.

Lees meer

Tennislessen bij T.V. De IJpelaar

Vanaf 1 januari 2019 verzorgt Top Tennis Training Brabant  de tennislessen bij T.V. de IJpelaar.

De trainers Ivo Coertjens en Bob Verpalen geven ook onder TTTB de trainingen bij T.V. de IJpelaar. Aan de opzet van de reguliere lessen/trainingen zal niets veranderen. Begin januari starten de lessen voor alle lesmogelijkheden (pakketten) en uitgezonderd de vakantie weken en officiële feestdagen wordt in alle weken lesgegeven. Alle informatie over de lessen is verkrijgbaar via de hoofdtrainer Ivo Coertjens:
06-40070196
IvoTTTB@gmail.com

Lees meer