Baanreglement (15 februari 2023)

GEBRUIK VAN DE BANEN

Artikel 1
Toegang tot de banen hebben uitsluitend:
a)    leden van de T.V. De IJpelaar met speelrecht.
b)   introducées van de leden bedoeld onder a.
c)    zij die hiervoor uitgenodigd zijn door het bestuur en/of hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben ontvangen van het bestuur of de parkbeheerder.

Baanreglement (printbare versie)

Lees meer

Bestuursreglement TV De IJpelaar - ‘Alcohol in sportkantines’

Preambule

In overweging nemende dat:

  • Sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement „Alcohol in sportkantines‟;
  • In dit verband met “sportvereniging” wordt bedoeld: een sportvereniging met een kantine in eigen beheer, aangesloten bij een door NOC*NSF erkende sportbond;
  • De sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
  • Het bestuursreglement regels bevat, die als doel het waarborgen van verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine hebben;
  • In het bestuursreglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen, die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

heeft het bestuur van Tennisvereniging De IJpelaar het bestuursreglement „Alcohol in sportkantines‟ vastgesteld.

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines (printbare versie)

Lees meer

Instructie Verantwoord Alcohol schenken

Barvrijwilligers doen belangrijk werk. Zij zorgen ervoor dat clubleden na het tennissen nog gezellig samen van een hapje en een drankje kunnen genieten. Maar dat brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) biedt barmedewerkers de kennis om op een goede manier met die verantwoordelijkheid om te gaan. 

Lees meer

Bardienstreglement

De vereniging maakt voor de bezetting van de bar gebruik van de leden van de vereniging. Het gebruik maken van de eigen leden betekent dus dat alle voordelen, maar ook de nadelen van een adequate barbezetting naar de vereniging gaan.

Voor het zo efficiënt mogelijk laten functioneren van de bar is ieder seniorlid, vanaf 18 t/m 70 jaar, dan ook verplicht twee dagdelen per jaar bardienst te draaien en van 71 tm 74 jaar, een dagdeel.

Bardienstreglement (printbare versie)

Lees meer

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Per 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Deze wet maakt de wettelijke regeling voor bestuur en toezicht, zoals deze al geldt voor de BV’s en de NV’s, ook van toepassing op verenigingen. De overheid wil met deze wet voorkomen dat verenigingen worden geschaad door wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer en misbruik van posities.

Lees meer