Kosten lidmaatschap

De contributiebedragen voor 2019 zijn vastgesteld op::

 • Senioren vanaf 21 jaar (geboren in 1998 of eerder) € 185
 • Senioren/jongeren 18 t/m 20 jaar (geboren tussen 1-1-1999 en 31-12-2001) € 150
 • Junioren t/m 17 jaar: All-in pakket, klik hier voor meer informatie.
 • Rustende leden € 30
 • Inschrijfgeld € 25


Nieuwe leden dienen eenmalig het inschrijfgeld van € 25,00 te betalen. Restitutie van betaalde contributiegelden kan alleen plaatsvinden indien men vóór 1 juni bij de ledenadministratie dit schriftelijk (met geldige opgave van reden) heeft aangevraagd. De contributie loopt sinds 2008 altijd gelijk aan het kalenderjaar, dus van 1 januari t/m 31 december.

U krijgt een rekening voor de contributie. Het rekening nummer van de vereniging is NL41 RABO 0104 6548 48.

Voor vragen over de contributienota kan men terecht bij de penningmeester: John Bindels tel: 076-5611538 e-mail: ​penningmeester@tvdeijpelaar.nl

Zomerchallenge (zomerabonnement)

Vanaf juni 2019 biedt TV De IJpelaar een Zomerchallenge abonnement. Het Zomerchallenge abonnement is bedoeld voor iedereen van 18 jaar en ouder die graag in de zomermaanden wil kennismaken met de tennissport.

De voorwaarden van het ZOMERCHALLENGE abonnement zijn:

 • Kosten € 39,00
 • Lidmaatschap van 1 juni t/m 31 augustus
 • Er vindt bijschrijving bij KNLTB plaats. U kunt zich dus inschrijven voor toernooien in de zomerperiode.
 • Bij voldoende animo en vrijwilligers wordt er een ZOMERCHALLENGE dagtoernooi georganiseerd op 7 september 2019
 • De kosten voor het pasje om digitaal af te hangen zijn inbegrepen. We vragen echter een borg van € 15,00 die teruggestort wordt na inleveren van de pas.
 • Aanmelden voor een zomerlidmaatschap kan via het online inschrijfformulier. Geef duidelijk aan dat het een ZOMERCHALLENGE lidmaatschap betreft.

Winterlidmaatschap

Sinds 2018 biedt TV De IJpelaar de mogelijkheid tot een winterlidmaatschap. De voorwaarden zijn:

 • Kosten € 90,00
 • Inschrijfgeld € 10,00. Indien men zich vervolgens aanmeldt voor de volgende winter vóór 1 april  dan vervallen de inschrijfkosten.
 • Lidmaatschap van 1 oktober tot 1 april het volgende jaar.
 • Er vindt geen bijschrijving KNLTB plaats, dus enkel clublidmaatschap. Indien je al bij een andere vereniging KNLTB-lid bent kun je dus wel    inschrijven voor open toernooien in de wintermaanden. Uiteraard kun je als lid deelnemen aan de clubactiviteiten.
 • De kosten voor het pasje om digitaal af te hangen zijn inbegrepen. We vragen echter een borg van € 15 die teruggestort wordt na inleveren van de pas.
 • Alle leden van 18 t/m 70 jaar hebben bardienst. Indien men gebruik maakt van het winterlidmaatschap houdt dit in dat je 1 bardienst doet.            Deze kan worden afgekocht voor  € 25,00. Geef dit aan bij de inschrijving in het vak opmerkingen.
 • Aanmelden voor een winterlidmaatschap kan via het online inschrijfformulier. Geef duidelijk aan bij de opmerkingen dat het een winterlidmaatschap betreft.

U krijgt een rekening voor de contributie. Het rekening nummer van de vereniging is NL41 RABO 0104 6548 48.

Voor vragen over de contributienota kan men terecht bij de penningmeester: John Bindels tel: 076-5611538 e-mail: ​penningmeester@tvdeijpelaar.nl