De contributienota voor 2023 wordt binnenkort verzonden

Het nieuwe jaar is weer in aantocht en dus zullen alle leden de contributienota voor 2023 (seniorleden) of de nota voor het eerste kwartaal All-in One pakket (jeugd) weer per e-mail ontvangen.

Het bestuur heeft er voorshands voor gekozen de contributie niet te verhogen!

Inmiddels maakt het grootste deel van de leden gebruik van de mogelijkheid tot het betalen van de contributie via automatische incasso. Leden die hiervoor hun toestemming hebben gegeven, hebben (bijna) geen omkijken naar het tijdig overmaken betalen van hun contributie. In Week 5 2023 zal voor de seniorleden de contributie van de opgegeven betaalrekening worden afgeschreven. Voor de jeugdleden (deelnemers aan het All-in-One pakket) zal de betaling op 28 februari 2023 worden afgeschreven van de opgegeven bankrekening.

Om te voorkomen dat de incasso gestorneerd worden (wegens bijvoorbeeld onvoldoende saldo) verzoeken we iedereen  te zorgen dat er voldoende saldo op de rekening staat en op de website te controleren of betalingsgegevens en email adres juist zijn. Wanneer de contributie niet uiterlijk 31 maart 2023 betaald is, zullen de speelrechten geblokkeerd worden.

Als je er de voorkeur aan geeft om zelf je betaling te regelen, maak het jezelf dan gemakkelijk en zet nu al je betaling klaar bij je bank zodat het verschuldigde bedrag op 31 januari 2023 (geagendeerde betalingen) wordt afgeschreven.

Wij als bestuur kunnen ons ook voorstellen dat er leden zijn die als gevolg van de pandemie wat krapper bij kas zijn komen te zitten. Schroom niet en neem contact met mij op zodat we in overleg een passende betalingsregeling kunnen treffen.

Laat ons hopen dat we in 2023 weer optimaal gebruik kunnen gaan maken van ons lidmaatschap en weer met elkaar onder het genot van een drankje kunnen genieten van ons prachtige park.

Bij voorbaat dank voor jullie tijdige betaling en een heel gezond en sportief 2023.

Met sportieve groet,
Alexander Andriese
Penningmeester T.V. De IJpelaar

Nieuws Overzicht