Waar het bestuur over vergadert

Waar het bestuur over vergadert

19 april j.l. hebben Michel Brouwer en een afvaardiging van de jeugdcommissie vooraf aan de bestuursvergadering weer een regulier overleg gehad met Harold Siekman van CIC Tennisacademie. Daarin is gesproken over vragen van leden met betrekking tot de training, de kalender op internet met geplande lessen en de rolverdeling bij de samenwerking van trainer en jeugdcommissie. E.e.a. is vervolgens ook teruggekoppeld in de bestuursvergadering.
 
Van de ledenadministratie is de melding binnen gekomen dat we momenteel 604 leden hebben. Binnen dit aantal zijn 90 jeugdleden. Het bestuur is erg blij met deze aantallen en hoopt dat het aantal jeugd en volwassen leden verder zal stijgen. 
 
In maart is met medewerking van diverse leden een vergelijking gemaakt van verschillende soorten tennisballen. Vergeleken zijn de huidige Wilson US Open, de Dunlop Elite, de Babolat All court RG/FO en de Technifibre X one, allemaal gasgevulde ballen. Bijna unaniem is de Technifibre X one  als beste ervaren. Het bestuur heeft besloten om voortaan dit type ballen te bestellen. Eerst moet de voorraad Wilson US Open opgemaakt worden.
 
Bestuur heeft in deze vergadering ook gesproken met afgevaardigden van de jeugdcommissie en webredactie.

Heb je zelf ambities om de vereniging klaar te stomen voor de toekomst? Laat van je horen via secretaris@tvdeijpelaar.nl