Vanuit het bestuur

Beste leden van TV De IJpelaar,

Helaas, maar begrijpelijkerwijs, bleek afgelopen week een verlenging van de lockdown noodzakelijk, waardoor het in ieder geval de komende weken nog steeds slechts is toegestaan om te enkelen. Het is even niet anders en we proberen er het beste van te maken.

In de tussentijd zit het bestuur zeker niet stil. Zo wordt achter de schermen hard gewerkt aan het actualiseren van het beleidsplan en diverse reglementen. Een ander actueel onderwerp is de aankomende liquidatie van de Stichting, waar de komende maanden samen met het bestuur van de Stichting naar zal worden toegewerkt. Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 15 maart 2021 zullen leden over de stand van zaken worden geïnformeerd.

Met sportieve groet,
Bestuur T.V. De IJpelaar