Update Uitbreiding Padelbanen (mei 2023)

 De laatste puntjes op de zogenaamde “i”.

 Voor het inhoudelijk kunnen beoordelen van het ingediende Initiatiefplan adviseert de Gemeente ons nog het volgende aan te leveren:

  • Het bestaande akoestisch rapport moet aanvullend vermelden, dat
    • als gesproken wordt over “afscherming” het expliciet gaat over “geluidschermen” en verder
    • moet worden toegelicht welk soort/type geluidscherm met bijbehorende eigenschappen wordt toegepast.
  • Verder moeten van de te plaatsen geluidschermen situatie- en bouwkundige tekeningen met maatvoering worden aangeleverd.

Het lijkt er in ieder geval op, dat als er een uitbreiding van padelbanen zal plaatsvinden, de vereniging ook moet denken aan het plaatsen van geluidsschermen.

Alvorens een compleet voorstel (inclusief positief advies Gemeente) aan de ALV te kunnen voorleggen, zijn er bij diverse leveranciers offertes gevraagd voor het leveren en plaatsen van padelbanen én het leveren en plaatsen van geluidsabsorberende en -werende schermen.

Laatste op de “i”? Laten we het hopen!

Namens Werkgroep Uitbreiding Padelbanen

Nieuws Overzicht