Conceptnotulen Algemene Ledenvergadering d.d. 13 maart 2023

Beste leden van TV De IJpelaar,
De concept-notulen van de Algemene Leden Vergadering van 13 maart 2023 zijn HIER te vinden. De notulen zullen tijdens de eerstvolgende ALV worden vastgesteld.
Met sportieve groet,
Bestuur T.V. De IJpelaar

Nieuws Overzicht