Wat zijn de afspraken rond de bardiensten?

  • Je betaalt vooraf borg voor je bardienst
  • Bardiensten plan je in de barplanner
  • Extra bardiensten draaien is zeer welkom
  • Voor iedere gedraaide bardienst ontvang je 25 euro
  • Je baan ruim van tevoren al reserveren voorafgaand aan je avonddienst is mogelijk

Hieronder lees je alle details

De borg voor de bardienst betaal je vooraf met je contributie begin van het jaar of wanneer je lid wordt en deze borg wordt teruggestort nadat een bardienst voldaan is. Dit is 25 euro per bardienst; ook als je meer dan 2 bardiensten draait zal je dit bedrag voor iedere volgende bardienst ontvangen. Leden vanaf 18 jaar t/m 70 jaar leggen borg in voor 2 bardiensten, leden van 71 t/m 74 jaar leggen borg in voor 1 bardienst en leden vanaf 75 jaar zijn vrijgesteld van bardienst en hoeven daarmee geen borg in te leggen. Het is leden van 75 jaar of ouder vanzelfsprekend wel toegestaan om bardienst te draaien als zij daarvoor kiezen, zij ontvangen dan net als alle andere leeftijdsgroepen 25 euro per gedraaide bardienst.

Om de bar het hele jaar door op zoveel mogelijk tijden open te kunnen houden hebben we al onze leden hard nodig. We hebben een pool met vrijwilligers die het geen probleem vinden af en toe een extra bardienst te draaien, we hebben echter ook een grote groep leden die liever hun bardienst afkoopt en de borg dus niet terug wil ontvangen maar beschikbaar stelt aan andere leden die hun bardienst draaien. Afkopen kan natuurlijk als het echt niet mogelijk is je bardienst te draaien, het betekent echter wel dat een van de andere leden waar je mee op de baan staat dan hopelijk een bardienst extra draait. Een pool met bijvoorbeeld studenten die voor 25 euro een bardienst draaien is op dit moment niet of nauwelijks te realiseren. We houden ons altijd aanbevolen voor tips of nieuwe vrijwilligers! De minimale leeftijd is 18 jaar.

Vanaf 2023 is het buiten de wintermaanden om op ieder moment van de dag mogelijk bardienst te draaien. Mocht er geen bardienst gepland zijn of hij is niet ingevuld dan is het toch mogelijk om gebruik te maken van de bar, dit mag alleen gedaan worden door de barambassadeurs. Meer informatie staat HIER

De avonddiensten zijn wederom opgesplitst in een vroege en een latere dienst, wel is er minder overlap in de diensten. Het is toegestaan beide avonddiensten in te plannen en daarmee 2 diensten achter elkaar te draaien. De late avonddienst kan eerst de baan op te gaan en daarna een bardienst te draaien. De drukke bezetting op de banen maakt het uitdagend om dit goed te plannen, we willen de late avonddienst hier graag in tegemoet komen.

HOE WERKT HET?

  • Je boekt eerst de late bardienst op de gewenste datum in de barplanner minimaal een week voordat de bardienst plaats heeft. De bardiensten voor 2023 staan inmiddels al open.
  • Je stuurt een mail aan barcoordinator@tvdeijpelaar.nl met het verzoek een baan vooraf te reserveren en geeft aan of het gaat om tennis of padel.
  • De bar coördinator bevestigt de baanreservering, deze staat als “bardienst” geblokkeerd in de planner.
  • Op de avond zelf kan je de baan gebruiken met andere leden, introducees zijn niet toegestaan.
  • De bardienst kan niet afgezegd worden, mocht je onverhoopt niet kunnen dan regel je zelf vervanging. Als je de baan niet meer nodig hebt is het voor andere leden fijn als we die reservering kunnen weghalen.

Vanzelfsprekend kan het vooruit reserveren van een baan alleen als er een baan beschikbaar is. In de week die actief te boeken is op het digitale afhangbord zal dat zelden het geval zijn, hetzelfde geldt voor de toss avonden en toernooien of andere activiteiten. Plan dus tijdig je bardienst in en neem contact met ons op voor je padel/tennisbaan!

De vroege avonddienst hoeft niet af te sluiten, dat doet de late avonddienst met behulp van onze uitleg, de instructiemap en natuurlijk indien nodig de telefonisch bereikbare achterwacht. We zijn altijd bereid om uitleg te geven over de bardienst en het afsluiten, we plannen hier regelmatig een moment voor in en zijn ook bereid om naar de club te komen om het met je door te nemen. Wel vragen we je om dit via de barcoördinator even af te stemmen, dan zorgen wij dat het geregeld wordt! Heb je andere input over hoe we de bardiensten nog beter kunnen afstemmen op de wensen en de behoeftes van de leden? Meld je ook dan bij de barcoördinator.

We vragen alle volwassen leden hun bardiensten tijdig in te plannen en voorrang te geven aan de bardiensten met “hoge prioriteit”. Dat zijn momenten dat we gasten ontvangen op onze club, tijdens de competities bijvoorbeeld. Iedereen mag extra diensten inplannen, als je echt meer dan wekelijks een bardienst wil draaien (of meer dan 4  per maand) stem dit dan even met de bar coördinator af. Er moet voor alle leden ruimte blijven binnen het kalenderjaar de eigen borg terug te ontvangen door een bardienst te plannen en we stellen er prijs op dat er geen bardiensten “ gereserveerd” worden die vervolgens weer uit de planner gehaald worden.

Er kan natuurlijk wel nog van alles veranderen in je planning, vooral als je een bardienst inplant die wat verder in de toekomst ligt. Dat is geen probleem! Iedere bardienst kan tot 72 uur van tevoren geannuleerd worden, zowel door het lid als door de barcoördinator, bijvoorbeeld als er langdurig sneeuw ligt of de bar niet open mag zijn. Ook zou het kunnen dat we de tijdstippen van bardiensten nog wat aanpassen, bijvoorbeeld als competitieplanningen daarom vragen. Dat gaat in overleg met het lid dat de bardienst ingepland heeft en ook hier is het geen probleem als er gekozen wordt om dan een andere bardienst te kiezen. Vanzelfsprekend ontvangt alleen een lid dat de bardienst daadwerkelijk draait de borg voor die bardienst. Draai je een bardienst namens een ander lid? Ook geen probleem, wel horen we het graag even zodat we weten wie er achter de bar staat, het lid dat de bijdrage dient te ontvangen plant dan de bardienst in de planner in.

Rustende leden hoeven in hun inactieve periode geen bardienst te draaien, als een lidmaatschap opnieuw geactiveerd wordt dan wordt de borg voor de bardiensten ook bij hen in rekening gebracht, net als bij nieuwe leden die gedurende het jaar starten. Als je rustend lidmaatschap bekend is bij de ledenadministratie en je geen actief lidmaatschap betaalt dan ontvang je ook de factuur voor de borg van de bardiensten niet. Ben je rustend lid en wil je wel graag een of meer bardiensten draaien, dan mag dat natuurlijk en ontvang je de genoemde borg per gedraaide bardienst. Vragen over de facturen en betalingen kunnen gesteld worden aan onze penningmeester of aan de ledenadministratie.

Tot slot: niet alle competitiedagen en toernooien zijn al zichtbaar in de barplanner. Mocht je een voorkeur hebben voor deze, vaak gezellig drukkere momenten, dan vragen we je de jaarplanning op onze website of op mijnknltb.toernooi.nl in de gaten te houden. In de maanden april, mei, juni is er bijna ieder weekend tennis en/of padel competitie, net als in september en oktober.

We kijken samen met jullie uit naar een sportief en vooral ook gezellig jaar!

Introductie bardiensten Overzicht