Onweer op de tennisbaan

Onweer is grillig, een natuurverschijnsel om rekening mee te houden. Jaarlijks zijn er in Nederland gemiddeld meer dan honderd onweersdagen en vier blikseminslagen per vierkante kilometer. Soms met een alles verwoestende kracht die lichamelijk letsel en schade kan veroorzaken. Ook op open tennisbanen lopen spelers en publiek risico bij onweer. Door een aantal regels in acht te nemen kan dat risico worden beperkt.

Lees meer

Onderhoudsinstructie Roodzand kunstgrasbanen

De algemene perceptie is dat het onderhoud van Roodzand kunstgrasbanen relatief beperkt is. Door deze verkeerde verwachtingen ontstaan eerder kwaliteitsproblemen en een vaak onnodig snelle afschrijving en vervanging van de banen. Om dit te voorkomen, zijn een juiste verwachting en inzicht in het noodzakelijke onderhoud van groot belang. Hierdoor wordt niet alleen de bespeelbaarheid in stand gehouden, maar wordt de levensduur ook optimaal benut. Uiteraard is het van belang over de juiste onderhoudsmaterialen te beschikken. 

Lees meer

Sleepinstructie

De banen moeten minimaal één keer per dag zowel in de lengte- als in de breedterichting worden gesleept. Maar dan is de vraag: Wie doet dat dan? De laatste spelers? Je weet nooit wie dat zijn.

Om discussie te voorkomen heeft het bestuur besloten tot: "Na iedere partij slepen!” Tenzij de banen hiervoor te vochtig zijn.

Lees meer

Gebruiksadvies voor de tennisbanen

 ALGEMEEN

  •  Zorg dat de banen vrij blijven van ongerechtigheden zoals onkruid, mos, papier, stenen, kauwgom.
  • Pas op met vuur, sigaretten en hete voorwerpen.
  • Neem geen glaswerk mee op de baan.
  • Laat geen lege flesjes e.d. achter op de baan, maar deponeer deze in de aanwezige afvalbakken.
  • Meld beschadigingen en/of onvolkomenheden direct aan de parkbeheerder of zijn assistent. Wijs hem zo nodig ook op de plekken waar onvoldoende instrooimateriaal aanwezig is, zoals bij de baseline of de serviceplek.
Lees meer