Lesreglement All-in-one jeugdpakket

Lesreglement All-in-one jeugdpakket

 1. Het seizoen loopt van 1 januari t/m 31 december. In deze periode wordt er gedurende 38 weken tennisles aangeboden (opgedeeld in 4 lesreeksen). Er is geen les in de officiële vakanties en op officiële feestdagen. Let op! De schoolvakanties worden zo veel mogelijk gevolgd. De Voorjaarsvakantie kan daarom afwijken van de officiële data vanwege carnaval en de Meivakantie kan twee weken zijn. Zie jaarkalender voor exacte data.
 2. In de jaarkalender zijn de exacte lesweken, vakanties, officiële feestdagen en inhaalmomenten genoteerd.
 3. De tennislessen van het all-in-one jeugdpakket zijn voor jeugdleden tot 18 jaar.
 4. De tennislessen van het all-in-one jeugdpakket worden verzorgd door tennisschool Top Tennis Training Brabant.
 5. De contributie van all-in-one jeugdpakket bedraagt €30,00 per maand per kind / €90,00 per kwartaal per kind. Betaling geschiedt per kwartaal aan T.V. De IJpelaar,
 6. Het lidmaatschap van het all-in-one jeugdpakket is opzegbaar per kwartaal. Dit kan door een email te sturen naar de ledenadministratie via ledenadministratie@tvdeijpelaar.nl. De ledenadministratie heeft het recht te bepalen per wanneer het lidmaatschap wordt stopgezet. In geen geval vindt er restitutie plaats van contributie.
 7. Het lidmaatschap van het all-in-one jeugdpakket is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
 8. Het all-in-one jeugdpakket bestaat uit 1x per week tennisles gedurende 38 lesweken (zie punt 15 voor procedure bij lesuitval), mogelijkheid tot deelname aan clubactiviteiten en mogelijkheid tot deelname aan competities van de KNLTB (bij voldoende aanmeldingen).
 9. Om communicatie tussen leraar en leerling goed te laten verlopen en voor een overzichtelijke lesplanning moeten de deelnemers aan het all-in-one lespakket inschrijven in yourtennis.nl. Informatie over deze software applicatie staat op de website van T.V. De IJpelaar.
 10. Het is mogelijk extra lessen te boeken naast de bestaande lessen in het all-in-one pakket. Het lesreglement van volwassenen en extra lessen junioren is hier van toepassing en staat op de website van T.V. De IJpelaar.
 11. De clubactiviteiten worden georganiseerd door de Jeugdcommissie in samenwerking met ouders.
 12. De groepsindeling van de tennislessen en toewijzing van een leraar aan een lesgroep is voorbehouden aan tennisschool Top Tennis Training Brabant.
 13. Door deelnemers geannuleerde lessen worden niet ingehaald. Niet verschijnen op de les is voor rekening van het kind. Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald.
 14. De lesduur per les is 60 minuten (inclusief circa 5 minuten inspeel/wisseltijd) tenzij dit nadrukkelijk anders is bepaald.
 15. De trainer beoordeelt of een les wel of geen doorgang kan vinden. De les gaat altijd door, tenzij u een afmelding ontvangt.
 16. Er is geen garantie van een minimum aantal lessen dat daadwerkelijk gegeven dient te worden in een lesreeks/seizoen. Met de vaste inhaalmomenten  worden bij normale weersomstandigheden om en nabij 38 lessen daadwerkelijk gedraaid.
 17. Wanneer er door de weersomstandigheden geen les kan worden gegeven of de baan niet bespeelbaar is kan er door de trainer worden gekozen voor een theorieles of fysieke/voetenwerk training op de parkeerplaats van de vereniging. Hiervoor gelden de volgende regels;
 18. Er mag maximaal per jaar 2x worden gekozen voor een theorieles in het clubhuis van de vereniging en maximaal 2x een Fysieke training op het park van de vereniging.
 19. Gedurende een seizoen zijn er maximaal 6 inhaalmomenten op zaterdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur (zie jaarkalender voor data). De trainer kan naar eigen inzicht ook besluiten een extra inhaalmoment te plannen in de daarvoor aangewezen inhaalweken (zie jaarkalender voor data).
 20. De groepsgrootte bedraagt bij kinderen van de basisschool maximaal 8 deelnemers en bij kinderen van de middelbare school maximaal 6 deelnemers.
 21. Bij de indeling van de groepen wordt zo veel mogelijk ingedeeld per leeftijdscategorie waarbij gelden de richtlijnen van Tenniskids, te weten 4-5 jaar (blauw), 5-8 jaar (rood), 8-10 jaar (oranje), 10-13 jaar (groen) en 13-17 jaar (geel). De leraar kan hier naar eigen inzicht van afwijken, bijvoorbeeld vanwege niveauverschil. Zie voor meer informatie over Tenniskids: tenniskids.nl
 22. De (her)indeling van de groepen wordt gedaan per 4 maanden, te weten in de maand januari, in de maand mei en in de maand september.
 23. Deelname aan competities van de KNLTB is vrijwillig en moet separaat worden aangemeld bij de trainer en/of Jeugdcommissie.
 24. Tennisschool Top Tennis Training Brabant en T.V. De IJpelaar zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van deelnemers, evenals blessures.
 25. Middels deelname aan het all-in-one jeugdpakket gaat u akkoord met het lesreglement. Alle informatie is onder voorbehoud van typefouten. Tennisschool Top Tennis Training Brabant en T.V. De IJpelaar behouden het recht om deze fouten te corrigeren en zal de deelnemers tijdig op de hoogte brengen.
 26. Een kind kan eenmaal meedoen aan de kennismakingscurcus "Maak Kennis Met Tennis" (8 lessen voor €50,00) en dient (direct) na deze reeks te stoppen of deel te nemen middels het all-in-one jeugdpakket. Voor deze cursus worden deelnemers in extra lesgroepen ingedeeld of bij te weinig deelnemers op dat moment in bestaande groepen geplaatst.