Vanuit het bestuur

Beste leden van TV De IJpelaar,

de concept-notulen van de Algemene Leden Vergadering van 13 juli 2020 zijn HIER te vinden. De notulen zullen tijdens de eerstvolgende ALV worden vastgesteld.

Met sportieve groet,
Bestuur T.V. De IJpelaar