Vanuit het bestuur

Op 16 januari is het bestuur weer bijeen gekomen. Op korte termijn vinden jullie op deze plaats de meest recente ontwikkelingen. Alvast een relevante mededeling: op maandag 9 maart 2020 vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats in het clubhuis. Die avond kan er - muv de tennislessen die wel doorgaan - geen gebruik gemaakt worden van de tennis- en padelbanen om de ALV in alle rust te laten plaatsvinden. Nadere informatie over de ALV volgt. Mochten jullie vragen aan het bestuur hebben en/of input voor onze vergaderingen, voel je dan altijd vrij om ons te benaderen, in persoon of via secretaris@tvdeijpelaar.nl.