Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen?

Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk, d.w.z. per brief of per e-mail bij de ledenadministratie, te geschieden. Het e-mail adres is ledenadministratie@tvdeijpelaar.nl

Het post adres is:

Ledenadministratie TV De IJpelaar
p/a Bisschopshoeve 47
4817 PR Breda

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij opzegging na 31 december is men € 25,- verschuldigd voor de bondscontributie van de KNLTB.