Bardienstreglement

De vereniging maakt voor de bezetting van de bar gebruik van de leden van de vereniging. Het gebruik maken van de eigen leden betekent dus dat alle voordelen, maar ook de nadelen van een adequate barbezetting naar de vereniging gaan. Voor het zo efficiënt mogelijk laten functioneren van de bar is ieder seniorlid (vanaf 18 t/m 70 jaar) dan ook verplicht twee dagdelen per jaar bardienst te draaien. Wanneer je ingeschreven hebt voor beide diensten kun je deze niet meer wijzigen. Ben je onverhoopt toch verhinderd probeer dit dan zelf op te lossen door bijvoorbeeld met iemand te ruilen. Wanneer je de bardiensten niet hebt ingepland wordt je nieuwe ledenpas geblokkeerd. De bardienst kan ook worden afgekocht. Voor vragen betreffende de bardiensten kun je mailen naar barcoordinator@tvdeijpelaar.nl

Regels

  1. Elk seniorlid van 18 t/m 70 jaar (peildatum 1 januari) moet per jaar 2 bardiensten vervullen.
  2. Inschrijven van 2 bardiensten elk jaar vóór 1 januari, daarna zal inschrijving door barcoördinator gedaan worden.
  3. Het nieuwe speelpasje zal pas geblokkeerd worden als er ná 1 januari nog niet ingeschreven is voor 2 bardiensten. Zo gauw men wel is ingeroosterd zal het speelpasje weer geactiveerd worden.
  4. Bij het niet draaien van de ingevulde bardienst treedt het boetereglement in werking.
  5. De Barcoördinator zal de (financiële) administratie beheren en achteraf verantwoording afleggen aan het bestuur en de ALV.
  6. Bij alle situaties waarbij er onduidelijkheid blijft bestaan zal het bestuur uitsluitsel geven.
  7. Tijdens de competitiedagen en toernooiweken zijn er extra diensten met meerdere personen. Op deze dagdelen is het tijdens het bardienst draaien in het algemeen drukker dan op normale dagen.

Planner

Klik hier om uw bardiensten in te plannen.

Afkopen

De kosten zijn 25 euro per dienst, dus 50 euro voor beide diensten.

Vóór 1 januari van elk lopend jaar moet je aangeven of je wil afkopen. Geef dit door bij de barcoördinator via het contactformulier.

Loyale leden

Iedereen die meer bardiensten wil draaien, kan zich kenbaar maken bij de barcoördinator. Geef je op met je telefoonnummer en de (bij voorkeur) beschikbare dagdelen.

Zij die een invaller nodig hebben kunnen zich tot de reservelijst wenden voor een vervanger. Maar: hiervoor moet dan wel de vergoeding betaald worden. Deze zal door de barcoördinator geïnd en uitgekeerd worden.