Gebruiksadvies voor de tennisbanen

Algemeen

  • Zorg dat de banen vrij blijven van ongerechtigheden, zoals: onkruid, mos, papier, stenen, kauwgom, ed.
  • Pas op met vuur, sigaretten en hete voorwerpen.
  • Neem geen glaswerk mee op de baan.
  • Laat geen lege flesjes e.d. achter op de baan, maar deponeer deze in de aanwezige afvalbakken.
  • Meld beschadigingen en/of onvolkomenheden direct aan onze parkbeheerder of zijn assistent. Wijs hem zo nodig ook op de plekken waar onvoldoende  instrooi materiaal aanwezig is, zoals bij de baseline/serviceplek.

Lees meer

Verlichting

Na jarenlange juridische strijd is onlangs de uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch van 14 juni 2016 definitief en onherroepelijk vast komen te staan. Dit houdt in dat de lichtmasten op baan 6 t/m 9 rechtmatig zijn geplaatst en de lampen aan mogen. Onze accommodatie beschikt nu over 9 all- weather banen met verlichting. Baan 1 t/m 5 zijn voorzien van LEDverlichting.

Lees meer

Sleepinstructie

Volgens de leverancier van onze banen moeten de banen minimaal 1 keer per dag zowel in de lengte- als in de breedterichting worden gesleept. Maar dan is de vraag: wie doet dat dan? De laatste spelers? Je weet nooit wie dat zijn. Om uit deze discussie te komen heeft het bestuur besloten om het bestaande sleepbeleid te handhaven.

Lees meer