Inschrijving data reanimatie-avonden!

Omdat de  7 reanimatie-avonden in het najaar volgeboekt waren en een succes bleken, zijn er vier nieuwe avonden vastgelegd: de donderdagen 9 en 16 februari en de dinsdagen 9 en 16 maart (avond)

Deze avonden zijn gericht op starters (basiscursus)  en bedoeld voor leden van de club die competitie spelen en leden van commissies; de  achterliggende gedachte hierbij is dat dit de leden zijn die wat meer dan gemiddeld op het tennispark aanwezig zijn en dat daarmee de kans toeneemt dat er bij een calamiteit mensen aanwezig zijn die weten hoe te handelen. Dit neemt echter niet weg dat ook niet-competitie hun belangstelling kenbaar kunnen en mogen maken. Uiteraard moet je wel lid zijn van TV DE IJPELAAR.

De cursussen zijn voor de deelnemers gratis, de vereniging neemt de kosten voor haar rekening. Per avond kunnen maximaal 6 cursisten deelnemen.

De trainingen worden verzorgd door de Stichting Reanimatie en AED Onderwijs Breda e.o. en worden gegeven in ons clubhuis. De start is om 19.30 uur en de duur is 2,5 uur.

Opgeven kan bij  inecorsten@gmail.com

Nieuws Overzicht