Uitbreiding padelbanen en gedeeltelijke ledenstop

Inmiddels maken we sinds bijna 3 jaar gebruik van onze 2 padelbanen. Al van het begin genoten de banen een meer dan gemiddelde belangstelling van de leden en hebben ook voor een aanzienlijk deel bijgedragen aan de groei van het ledenbestand.
Om deze reden zijn we in 2020 al in gesprek gegaan met de gemeente Breda, om de mogelijkheden van uitbreiding van de capaciteit te bepalen. Omdat de gemeente geen `formele uitspraken kon doen, hebben we in april 2022 een initiatiefplan ingediend. 

Inmiddels hebben we in twee fasen aanvullende informatie moeten aanleveren. Hierbij richten de vragen zich met name op de mogelijke geluidsoverlast voor de omwonenden en mogelijke maatregelen om de geluidsoverlast te beperken. Helaas is er nog geen zicht op een moment, dat we een formeel standpunt van de gemeente gaan horen.

Er kunnen dus ook nog geen vervolgstappen gezet kunnen worden in de realisatie van de gewenste uitbreiding van het aantal padelbanen. We zien hier helaas ook al de negatieve gevolgen van; per 31 december 2022 is er sprake van een bovengemiddelde uitstroom van padelspelers. Desondanks blijft de druk op de beschikbare padelbanen onverminderd groot. Dit is aanleiding om de gedeeltelijke ledenstop voor padelspelers voorlopig te handhaven. 

Nieuws Overzicht