Uitbreiding padelbanen: akoestisch onderzoek opgeleverd

Naast de tekeningen op schaal, is nu ook het akoestisch rapport voor de aanleg van twee nieuwe padelbanen opgeleverd en ingediend bij de gemeente.

Uit het akoestisch rapport blijkt, dat de realisatie van nieuwe padelbanen niet zorgt voor een overschrijding ten opzichte van de al bestaande situatie. De realisatie van de padelbanen wordt akoestisch inpasbaar geacht. 

Als eindconclusie meldt het rapport: Gezien het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat de toekomstige situatie ten aanzien de in dit onderzoek aangegeven randvoorwaarden akoestisch “vergunbaar” geacht kan worden. Er is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

De gemeente heeft aangegeven binnen enkele weken te zullen reageren op het ingediende Initiatiefplan.

Nieuws Overzicht