Op weg naar een rookvrij sportterrein!

Wat is een geheel rookvrij sportterrein?

Een geheel rookvrij sportterrein zonder enige uitzonderingen betekent:

 • binnenruimten zijn geheel rookvrij;
 • het gehele buitenterrein is ook rookvrij: de entree en alle ruimte binnen de hekken of andere begrenzing van de vereniging zoals de banen, langs de lijn en het terras;
 • het rookvrij-beleid is structureel en geldt voor iedereen: leden, vrijwilligers, medewerkers én bezoekers;
 • bordjes of andere aanduidingen geven aan dat het buitenterrein rookvrij is;
 • e-sigaretten en nieuwe tabaksproducten (zoals verhitte tabak) passen niet bij een rookvrij sportterrein. Net als traditionele sigaretten zijn deze producten schadelijk en verslavend.

Waarom doen we dit?

Als kinderen anderen zien roken, lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals andere sporters, trainers en ouders. Zien roken, doet roken. Sporten is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Roken en sport passen niet bij elkaar.

Door een rookvrij sportterrein:

 • Geven we kinderen het goede voorbeeld;
 • Maken we roken minder normaal en aantrekkelijk voor kinderen;
 • Wordt het schadelijke meeroken voorkomen;
 • Zetten we onze vereniging positief op de kaart;
 • Hebben we minder last van afval door sigarettenpeuken en -pakjes op het terrein;
 • Dragen we bij aan het realiseren van een Rookvrije Generatie, een generatie kinderen die volledig rookvrij kan opgroeien;

Wat vinden onze leden daarvan?

Tijdens de ALV van 13 juli 2020 is door het bestuur van onze vereniging – op verzoek van leden – een voorstel gedaan om van TV De IJpelaar een rookvrije vereniging te gaan maken. Een daadwerkelijk rookverbod is wettelijk gezien niet mogelijk, maar het wordt wel makkelijker om elkaar aan te spreken. Het gaat dus om het invoeren van een ontmoedigingsbeleid. Een overgrote meerderheid van de aanwezige leden heeft met dit voorstel ingestemd. Omdat het bestuur de concretisering van dit nieuwe rookbeleid niet eenzijdig wilde opleggen, is een afvaardiging van het bestuur uiteindelijk op 6 december 2021 – eerder was vanwege de beperkende coronamaatregelen niet mogelijk – in gesprek gegaan met enkele betrokken leden en een adviseur preventie & gezondheid van de GGD. Dit met als doel om voldoende draagvlak te creëren en met zo veel mogelijk wensen en standpunten rekening te houden. De uitkomsten zijn besproken in de bestuursvergadering van 17 januari 2022 en dit alles heeft tot het volgende bestuursbesluit geleid:

TV De IJpelaar is vanaf 1 januari 2023 volledig rookvrij

Vanaf 1 januari 2023 zijn wij rookvrij. Iedereen is en blijft welkom op onze vereniging, ook rokers! We vragen rokers om buiten het zicht en buiten het terrein te roken. Dit geldt ook voor het roken van e-sigaretten en aanverwante producten. De entree en plekken binnen ons sportterrein, zoals langs de banen en het terras zijn rookvrij.

Waarom is voor dit moment gekozen?

Tijdens de ALV is gebleken dat de overgrote meerderheid van de aanwezige leden geen probleem zou hebben met het (op korte termijn) invoeren van een rookvrij sportterrein. Wellicht logisch, aangezien de meeste leden zelf niet roken. Het bestuur is echter van mening dat ook de leden die wel willen roken gedurende een zekere periode de gelegenheid moeten krijgen om te wennen aan het idee van een rookvrij sportterrein. Om die reden heeft het bestuur ervoor gekozen om het kalenderjaar 2022 als overgangsperiode te zien en gefaseerd toe te werken naar een volledig rookvrij sportterrein vanaf 1 januari 2023.

Gaat er in 2022 dan al wel iets veranderen? 

Jazeker wel! In de komende periode zullen er al borden worden geplaatst die aangeven dat ons sportterrein rookvrij is. Ook via andere communicatiekanalen zal hier in 2022 regelmatig aandacht voor worden gevraagd. Verder zal vanaf de start van het nieuwe tennis- en padelseizoen in april 2022 het roken tijdens trainingen en wedstrijden van de jeugd ontmoedigd gaan worden. Ten slotte zullen er niet meer standaard asbakken worden geplaatst op de terrastafels.

Hoe gaan we dit handhaven?

Zoals hiervoor al aangegeven is het op dit moment wettelijk niet mogelijk om in buitenruimten een rookverbod in te stellen. Wel worden er diverse maatregelen genomen om het roken op ons terrein te ontmoedigen. Door alle leden goed te informeren over dit onderwerp maken we het een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De vereniging zijn we samen en het is dan ook aan alle leden om op een zo goed mogelijke manier uitvoering te geven aan het ontmoedigingsbeleid. Doe dit door elkaar op een vriendelijke wijze aan te spreken en te informeren. Mocht je desondanks met vragen zitten, meld je dan bij het bestuur.

Met sportieve groet,
Bestuur TV De IJpelaar

Nieuws Overzicht