Op weg naar een rookvrij sportterrein…?

Tijdens de ALV van 13 juli 2020 is door het bestuur van onze vereniging – op verzoek van leden – een voorstel gedaan om van TV De IJpelaar een rookvrije vereniging te gaan maken. Een overgrote meerderheid van de aanwezige leden heeft met dit voorstel ingestemd. Omdat het bestuur de concretisering van dit nieuwe rookbeleid niet eenzijdig wil opleggen, zijn wij op zoek naar enthousiaste leden voor de “projectgroep rookvrij sportterrein”

Om voldoende draagvlak te creëren en met zo veel mogelijk wensen en standpunten rekening te houden, zijn wij op zoek naar zowel voorstanders als critici van dit ontmoedigingsbeleid. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij graag naar www.rookvrijegeneratie.nl
Aanmelden voor de projectgroep kan tot 1 oktober aanstaande via secretaris@tvdeijpelaar.nl. Daarbij graag een korte toelichting waarin je aangeeft hoe je (op dit moment) tegen dit onderwerp aankijkt. Uit deze aanmeldingen proberen wij dan zo spoedig mogelijk een representatieve vertegenwoordiging te kiezen en een bijeenkomst te plannen.

Nieuws Overzicht