Tennisvereniging De IJpelaar 40 jaar

Dinsdag 23 juni 2020 is voor onze vereniging een bijzondere dag: op deze dag is het veertig jaar geleden dat initiatiefnemers Ton Goezinne en Walther van der Horst bij notaris Van Bavel de oprichtingsakte van Tennisvereniging De IJpelaar ondertekenden.

Al enige jaren daarvoor waren zij -met nog een aantal tennisliefhebbers- druk bezig om in het zuidoosten van Breda een tennisaccommodatie te realiseren. De steun en medewerking van met name wethouder Rein Welschen van de gemeente Breda droegen daar in belangrijke mate toe bij.

Wat een toeval: diezelfde dag belegde de gemeente een informatiebijeenkomst voor omwonenden in Vormingscentrum Het Element aan de Assumburgstraat.

De uitgebreidere ontstaansgeschiedenis van onze vereniging staat beschreven in het jubileumboek, dat volgend jaar op het uitgestelde jubileumfeest van 12 juni 2021 gepresenteerd wordt. Tevens worden de twee padelbanen officieel geopend door wethouder Daan Quaars, wordt het glas vanwege het jubileum geheven en er vindt de reünie voor leden en oud-leden plaats.

Begin 2021 kan weer worden ingeschreven voor het jubileumfeest en ingetekend worden op het jubileumboek.

Nieuws overzicht