Nieuwjaarsborrel voor vrijwilligers en sponsoren

Het verenigingsleven valt of staat met inzet van vrijwilligers; actieve leden die zich inzetten om allerlei activiteiten mogelijk te maken en de vereniging ‘draaiend houden’. Gelukkig beschikt onze vereniging over vele actieve leden. Het bestuur wil alle vrijwilligers graag bedanken voor hun inzet en betrokkenheid en organiseerde hiervoor een vrijwilligersborrel op zondag 2 februari 2020. Ook de sponsoren waren uitgenodigd, want die financiële bijdrage hebben we nodig om de leden iets extra's te kunnen bieden.

Voorzitter Wim Franck heeft in zijn toespraak benadrukt dat de goede sfeer en vele activiteiten alleen kunnen door de binding en verantwoording die leden, en daarmee vrijwilligers, voelen bij de vereniging. Hopelijk zullen ook in 2020 diverse leden zich beschikbaar (blijven) stellen als vrijwilliger voor de organisatie van activiteiten of hand en spandiensten zoals het parkonderhoud.

Voorafgaand aan de opening van het heerlijke buffet werden de vrijwilligers van het jaar benoemd. Ine Corsten werd beloond en bedankt voor haar jarenlange inzet in als coördinator van de bardiensten. Ook Janko van Elderen werd benoemd tot vrijwilliger van het jaar. Hij heeft dit verdiend met zijn inzet voor de 'werkgroep Padel' en de 'bouwcommissie'. Wim overhandigde Ine en Janko de bijbehorende oorkondes.

Nieuws overzicht