Inschrijfreglement competitie

Regels voor inschrijvingen bij tennis- en padelcompetitie

Artikel 1. Inschrijven  

1. Inschrijven vindt plaats via het digitale formulier op de  website van TV De IJpelaar.  

2. Inschrijven voor de competitie kan tot op de in publicatie van TV De IJpelaar aangegeven datum.  

3. Inschrijven gebeurt bij sterke voorkeur met een team van 6 spelers. Individueel inschrijven is ook mogelijk, echter de Technische Commissie (TC) kan in dat geval niet garanderen dat een speler vast in een team zal spelen. 

4. Een inschrijving is pas definitief wanneer deze per e-mail is  bevestigd door de TC. 

5. Promotie door een team in een competitieronde biedt het team geen garantie het jaar erop in de hogere klasse te spelen. TC kan alleen inschrijven en evt. dispensatie aanvragen conform het Competitiereglement.

6. De volgorde van de teams in dezelfde competitiesoort wordt bij inschrijving bepaald op basis van actuele rating van de spelers.

Artikel 2. Loting  

Het kan voorkomen dat op (een) bepaalde dag(en) meer leden van TV De IJpelaar competitie willen spelen dan dat de vereniging kan faciliteren (“overbezetting”). In dat geval zal er loting plaatsvinden aan de hand van onderstaande regels. Indien het gaat over ‘competitieronde’ wordt bedoeld de  voorjaarscompetitie, najaarscompetitie of wintercompetitie van een bepaald jaar.   

1. Een team heeft plaatsingsrechten als het team voor dezelfde competitieronde en dezelfde speeldag in het voorgaande jaar is uitgeloot of kampioen is geworden. 

2. Een team heeft alleen plaatsingsrecht  indien het betreffende team uit minimaal 4 en meer dan de helft dezelfde deelnemers bestaat als tijdens dezelfde competitieronde in het voorgaande jaar. 

3. Indien geloot dient te worden zal dat openbaar gebeuren  op een door de TC nader te duiden tijd en plaats, hetzij  fysiek, hetzij online. De betrokken teamcaptains zullen daarvan op de hoogte worden gesteld en worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De uitslag van de loting is een feit en inschrijving bij KNLTB volgt direct.

 Artikel 3. Indeling  

1. Na inschrijving bij de KNLTB bepaalt de KNLTB in welke klasse en poule een team binnen een competitievorm definitief wordt ingedeeld.  

Artikel 4. Overige  

 1. De competitiebijdrage per team wordt in de publicatie voor betreffende competitie bekend gemaakt. Na publicatie van de inschrijvingen wordt de aanvoerder geacht het bedrag over te maken op rekening van TV De IJpelaar. Voor de jeugdcompetitie zal geen competitiebijdrage worden berekend. 

 

Padelcompetitie Overzicht