Bardiensten Competitie 2024

Ook in 2024 willen we weer competitie aanbieden op zo veel mogelijk momenten en aan zo veel mogelijk teams. Tijdens deze competitie momenten is de bar geopend zodat we onze tegenstanders gastvrij kunnen ontvangen. Om dit te blijven doen zullen we vanaf komend jaar bardiensten tijdens de competitie verplicht maken voor competitie teams. Er zijn vele opties die zelfs door 1 teamlid voldaan kunnen worden, afhankelijk van het moment dat het team kiest.

Maakt het jullie team niets uit? Minimaal 1 week na bekendmaking van het speelschema per competitieperiode zal de barcoördinator teams die niet zelf al een keuze gemaakt hebben een competitie moment toewijzen waar zij vanaf dat moment verantwoordelijk voor zijn. Als er geen momenten meer in te vullen zijn dan verschuift de verplichting naar de volgende competitie, ongeacht of het team aan die competitie deelneemt.

Competitie bardiensten 2024

Om de competitie mogelijk te maken voor het maximale aantal teams hebben we een optimale bezetting van banen en volledige invulling van de bardiensten nodig. Bardiensten zijn belangrijk om een gastvrije club te kunnen zijn maar een aantal zijn erg moeilijk in te vullen. Het gaat dan met name om de vrijdagavond, de zaterdag na 16u en de zondag na 15u. Er zijn op die momenten te veel mensen aanwezig om de bar onderling te regelen, een bardienst is echt zeer gewenst.

Om ook voor de komende competities ruimte te bieden aan het maximale aantal teams wat onze hoeveelheid banen toestaat moeten we hier samen een oplossing voor vinden. Het voelt logisch dat deze oplossing moet komen vanuit de leden die tijdens de competities met veel plezier gebruik maken van de bar.

Voor 2024 is de opzet als volgt:

Ieder team dat zich in schrijft voor de competitie gaat hiermee ook de verplichting als team aan om 1 moeilijk in te vullen moment op een competitiedag voor hun rekening te nemen. Soms is dat 1 dienst, soms zijn dat er een paar diensten en voor iedere dienst wordt barafkoop uitgekeerd. De betreffende dienst(en) kan worden ingevuld door de spelers zelf, ze kunnen ook een partner of ander lid vragen het voor hen te doen.

Optie 1: vrijdagavond, vanaf 18u tot 24u. Dit zijn 2 diensten, barafkoop wordt uitgekeerd. Op aanvraag mogen de diensten dubbel gedraaid worden, dus dubbele barzetting voor beide diensten. Iedereen ontvang barafkoop na de dienst en voldoet met de gedraaide dienst aan de bardienstverplichting.

Optie 2: een zaterdag vanaf 15u, dubbele bezetting nodig tot 19u. Dit kunnen in totaal 3 of 4 bardiensten zijn, tot 21u. Maak je er als team een feestje van, motiveer je andere teams om lekker te blijven hangen of de nazit op onze club te doen en blijft de bar na 21u nog open? Dan zetten we er ook voor dat tijdstip nog een bardienst in. Alle bardiensten tellen mee in de bardienst verplichting en barafkoop wordt uitgekeerd.

Optie 3: een zondag vanaf 15u, dit zijn 2 bardiensten achter elkaar voor 1 persoon. Waarschijnlijk ben je eerder klaar dan 21u en dan kan je natuurlijk naar huis. Beide diensten tellen mee voor de bardienstverplichting en barafkoop wordt uitgekeerd.

Hoe werkt het?

Aan het begin van het kalenderjaar worden alle bardiensten in de planner gezet zodra de competitie data bekend zijn. Weet je al welke datum je wil? Zet het gelijk in de planner en stuur een mailtje aan de barcoördinator namens welk team de bardienst(en) gedraaid worden. Ongeacht de competitie waaraan je deelneemt heeft ieder volwassen team 1 keer per kalenderjaar deze verantwoordelijkheid voor het openhouden van de bar.

Wacht je liever tot je weet wanneer je uit of thuis speelt zodat je de bardiensten kan plannen? Ook prima! Let wel op dat bepaalde momenten snel “weg” zullen zijn.

Nieuws Overzicht