Nieuwe Padelbanen TV De IJpelaar?

Bijna anderhalf jaar lang zijn we al in overleg met de gemeente Breda over de aanleg van twee extra padelbanen. In die tijd heeft de werkgroep niet stilgezeten. Zo hebben we onder andere een akoestisch onderzoek laten opstellen over de toekomstige geluidsbelasting op omliggende woningen, indien wij twee extra padelbanen aan zouden leggen. In dat onderzoek hebben we akoestische maatregelen (lees: transparante geluidsschermen) verwerkt, omdat dit altijd het advies van de gemeente was.

Helaas heeft de tijd ons ingehaald en zijn er inmiddels nieuwe richtlijnen omtrent geluid in relatie tot padel. Dat zorgt ervoor dat het onderzoek dat voorligt, niet toereikend is. Kort gezegd: Twee nieuwe padelbanen levert te veel geluidsoverlast op voor de omliggende woningen.

Na een overleg met de gemeente (waarbij 5 ambtenaren aansloten) is duidelijk geworden dat we de voorgeschreven 45 dB(A) niet mogen overschrijden. Met de voorgenomen maatregelen lukt ons dat niet. Wij hebben daarom aan de gemeente gevraagd of we mogen afwijken van de regels uit het geldende bestemmingsplan, via een zogenoemde kruimelgevallenregeling. De gemeente heeft toegezegd dat stedenbouwkundigen gaan beoordelen of we hoger mogen dan de nu opgenomen geluidsschermen van drie meter. Zo ja, dan gaat de werkgroep weer aan de slag om te kijken of we de geluidsbelasting op de gewenste 45 dB(A) kunnen krijgen. Mocht dat niet het geval zijn, dan informeren wij jullie daar later over. Dat wil overigens niet zeggen dat de aanleg van twee extra padelbanen dan helemaal onmogelijk is. We zullen dan alleen wel een andere weg moeten gaan bewandelen. Een weg van de lange adem is het al. We zullen alleen wel nog even vol moeten houden.

Tot snel!
Werkgroep nieuwe padelbanen

Nieuws Overzicht